Cơ sở tiêu chuẩn hóa

Tác giả: 
Biên soạn : Trung tâm Đào tạo Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường
Năm xuất bản: 
2000
Từ khóa: 
Cơ sở, tiêu chuẩn hóa
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
03
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
124 trang - Khổ 20 x 29 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599/VL-05-0290-0289-0288

Tài liệu khác

Trang