Hướng dẫn thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: 
Sưu tầm biên soạn: LG. Vũ Đình Yên- LG. Trần Thu Thảo
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2012
Từ khóa: 
Hướng dẫn thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh, học tập, làm theo, tấm gương, đạo đức, Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
502 trang- Khổ 19 x27cm
Giá: 
325.000 đồng
Lưu kho: 
506
Ký hiệu: 
50603

Tài liệu khác

Trang