Các tài liệu chọn lọc của các nước ASEAN vể môi trường

Tác giả: 
Bản tiếng anh của K.L.KOH của trung tâm Châu Á - Thái Bình Dương vể Luật Môi trường năm 1996; Cục Môi trường tổ chức dịch, chỉnh biên và xuất bản
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1998
Từ khóa: 
Tài liệu, chọn lọc, ASEAN, môi trường
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
307 trang - Khổ 18.5 x 26.5cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599/0238

Tài liệu khác

Trang