Tinh hoa quản lý - 25 tác giả và tác phẩm nổi tiếng nhất về quản lý trong thế kỷ XX

Tác giả: 
Dịch và biên soạn: Nguyễn Cảnh Chắt
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2002
Từ khóa: 
Tinh hoa, quản lý,25, tác giả, tác phẩm,nổi tiếng,thế kỷ XX
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
02
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
761 trang - Khổ 14.5 x 20.5
Giá: 
72.000đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
502/0097

Tài liệu khác

Trang