Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2018

Sách khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018 cập nhật  một số định hướng chính sách phát triển mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời khái quát bức tranh về phát triển tiềm lực cùng với các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Việt Nam trong năm qua .
Gồm 6 chương:
Chương 1: Định hướng phát triển Khoa học và  Công nghệ.
Chương 2 : Quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ
Chương 3: Nguồn lực Khoa học và Công nghệ
Chương 4: Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ 
Chương 5: Đổi mới sáng tao và doanh nghiệp Khoa học Công nghệ.
Chương 6: Giải thưởng Khoa học và Công nghệ.
 

Tác giả: 
Ban biên soạn ( Cục Thông tin KH&CN Quốc gia): TS. Trần Đắc Hiến ( chủ biên), ThS Đào mạnh Thắng ; ThS Vũ Anh Tuấn , Ths Trần Thu Hà , ThS Võ thị Thu Hà, ThS Nguyễn Phương Anh, ThS Nguyễn Thị Phương Dung, ThS Nguyễn Lê Hằng, ThS Nguyễn Hồng Hạnh ...
Năm xuất bản: 
2019
Từ khóa: 
Khoa học, Công nghệ , Việt Nam , 2018
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
228 trang - Khổ 16 X 24 cm
Giá: 
Sách không bán
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
508/2
ISBN: 
978-604-67-1240-4

Tài liệu khác

Trang