Tạp chí Kiểm tra tháng 7/2020

 Thời sự - Chính trị 
1.Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm .
2.Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và Đại hội đại biểu Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3. Công tác nhân sự góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp.
4. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tia sáng số 14- 20.7.2020

Tin tức 
1.Thí nghiệm trên hạt nhân giàu Neuton92,94 Se :  Mở ra các nghiên cứu về trạng thái đống phân của hạt nhân biến dạng không bền.
2. Giải bài toán ngược cho phương trình dây nhiễu loạn 
Diễn đàn 
3.Việt Nam dưới góc nhìn của người Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
4. Văn hóa khoa học và cuộc chiến chống sự phi lý.
5. Từ chiếc khẩu trang chống dịch: Bàn luận về văn hóa, khoa học và sắc tộc .
Khoa học và phát triển 

Tạp chí Cộng sản số 946(7/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại  hội XII, chuẩn bị  đại hội  đảng bộ các cấp , tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
1.Tập trung khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, nỗ lực cao nhất phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.Tác giả : Nguyễn Xuân Phúc
2.Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới.Tác giả: Võ Văn Thưởng.
3.Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.Tác giả : Lê Minh Khái.

Bản tin Thăng Long Khoac học và công nghệ số 6/2020

Tiêu điểm
1. Sở Lao động - Thương bình và Xã hội triển khai hoạt động KH&CN bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
2. Tích cực ứng dụng kết quả nghiên cứu Khoa học trong công tác dân vận.
3. Sở KH&CN làm việc với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Cao Đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN.
4. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trang