Đời đời Tổ quốc ghi công

Tác giả: 
Biên soạn : Đại tá, TS Phạm Gia Đức, đại tá Lê Hải Triều , Phan Xuân Trọng, Trần Am
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2003
Từ khóa: 
Đời đời, Tổ quốc, ghi công
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
02
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
588 trang - Khổ 19 x 27cm
Giá: 
286.000 đồng
Lưu kho: 
VL-05/0115
Ký hiệu: 
508
NXB: 
Quân đội nhân dân

Tài liệu khác

Trang