Văn hóa đọc

TẾT NHÂM DẦN (NĂM 2022), TẢN MẠN VỀ SÁCH CÙNG BẠN ĐỌC BẢN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỞ KH&CN TỈNH VĨNH LONG

Lý tưởng là cuốn sách không có trật tự gì cả, và người đọc phải tự khám phá ra cho mình. Đúng vậy, cái đẹp được tìm thấy trong sách luôn có tác dụng thanh lọc tâm hồn. Đọc sách để mà suy nghĩ, đừng đọc sách để mà khỏi suy nghĩ. Đọc một quyển sách tốt chẳng khác gì trò chuyện với một người thông minh. Biết bao kẻ đọc sách không phải để tìm ra chân lý mà là để gia tăng những gì mình đã biết. Đọc sách mà không chịu tinh tường suy nghĩ là vùi dập đi cái công phu của người xưa. Bao giờ sách cũng có nhiều trí tuệ hơn những người mà ta gặp.