Khoa học nông nghiệp

Đa đạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi

Giới thiệu chung
Nội dung sách gồm 7 chương
Chương 1: Khái niệm đa dạng sinh học.
Chương 2: Vấn đề bảo tồn đa đạng sinh học
Chương 3: Hiện trạng đa đạng sinh họctỉnh Quảng Ngãi.
Chương 4: Đa đạng sinh học khu vực Ba Tơ.
Chương 5: Đa đạng sinh học khu vực Sa Huỳnh- Đức phổ.
Chương 6: Đa đạng sinh học khu vực Trường Khánh- Nghĩa Hành.
Chương 7: Khai thác hợp lý và bảo tồn đa đạng sinh học .
Tài liệu tham khảo.

Sách Di truyền học và cơ sở chọn giống

Giới thiệu nội dung
Sách gồm 23 chương :
Chương 1: Thành phần tế bào học và cấu tạo tế bào.
Chương 2: Phân bào nguyên nhiễm và sự sinh sản vô tính.
Chương 3:Phân bào nguyên nhiễm và sự sinh sản hữu tính.
Chương 4 :Phương pháp lai trong di truyền và học thuyết Mendel.
Chương 5: Tương tác giữa các nhân tố di truyền
Chương 6: Sự định khu gen trong  nhiễm sắc thể.
Chương 7: Đa bội và lệch bội.
Chương 8: Di truyền giới tính.
Chương 9: Đột biến
Chương 10:Đột biến

Sách tra cứu tóm tắt về sinh lý thực vật

Giới thiệu nội dung sách
Sách gồm 12 chương:
Chương I. Điều kiện nơi sống của Thực vật.
Chương II: Những cơ sở của công việc thí nghiệm.
Chương III : Những phương pháp trong phòng thí nghiệm của sinh lý thực vật
ChươngIV: Cấu tạo và đặc tính di truyền của cơ thể thực vật .
Chương V: Những chất chính của thực vật và vai trò sinh lý của chúng.
Chương VI: Những chất có hoạt tính sinh học của cây .
Chương VII:Quang hợp và hô hấp trong cây

Nghệ thuật sinh vật cảnh và các thú tiêu khiển khác

Đây là tập thư mục chuyên đề mang tính chất giới thiệu, ngoài phần sinh vật cảnh còn có khái quát đôi nét về một số thú tiêu khiển khác cũng tương đối phổ biến như: Chơi tem, chơi cờ, chơi diều,... Những tài liệu trong tập thư mục này được chúng tôi sưu tầm và biên soạn từ các nguồn sách, báo và tạp chí thuộc các kho thư viện KHTH Vĩnh Long.

Sách đỏ Việt Nam phần thực vật

Sách đỏ được coi là tài liệu có tính chất quốc gia và mang ý nghĩa quốc tế, công bố các loài động vật, thực vật thuộc loại quý hiếm ở mỗi nước và trên thế giới, chúng đang bị đe dọa giảm sút số lượng hoặc đã có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển. Đề án soạn thảo "Sách đỏ Việt Nam" được thực hiện từ năm 1989 và cho tới nay đã hoàn thành xong việc soạn thảo tài liệu, bao gồm 365 loài động vật, 356 loài thực vật thuộc loại quí hiếm ở nước ta hiện nay, được đưa vào sách đỏ Việt Nam