Quản lý và phát triển Kinh tế đầu tư và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam

Nội dung sách : Gồm 8 chương
Chương  một : Những vấn đề pháp lý về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
Chương hai : Cơ sở khoa học và nguyên tắc trong hoạt động kinh tế đầu tư và lập dự án ;
Chương baTổ chức và lao động trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội;
Chương bốn : Nguồn vốn và tài nguyên cho đầu tư và phát triển kinh tế;
Chương năm : Nội dung, phương pháp lập các dự án đầu tư.
Chương sáu : Các giai đoạn lập dự án đầu tư và tính pháp lý về thẩm định dự án
Chương bảy : Cơ sở khoa học về đổi mới và phát triển khoa học - công nghệ  trong các doanh nghiệp.
Chương tám : Quản lý trong chuyển giao công nghệ .

Tác giả: 
Nhà giáo ưu tú Tiến sĩ Ngô Văn Quế - Ngô Quế Lâm - Ngô Quế Lân
Năm xuất bản: 
2014
Từ khóa: 
Quản lý,phát triển, Kinh tế, đầu tư ,chuyển giao công nghệ,Việt Nam
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
349 trang - Khổ 14.5 x 20.5 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
50202

Tài liệu khác

Trang