Nông nghiệp, Nông thôn Việt Nam thời kì đổi mới VietNam Agriculture and rural area in the renovation period ( 1986-2002)

Tác giả: 
PGS.TS.Nguyễn Sinh Cúc
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2003
Từ khóa: 
Nông nghiệp, Nông thôn, Việt Nam, thời kì đổi mới, VietNam, Agriculture, rural,area, renovation ,period,1986-2002
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
1056 trang- Khổ 19 x 27 cm
Giá: 
200.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599/0155
NXB: 
Thống kê

Tài liệu khác

Trang