Khoa học tự nhiên

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C

Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp , Gồm 7 chương và 4 phụ lục :
Chương 1:Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C.
Chương 2: Biểu thức.
Chương 3: Tổ chức chương trình về mặt dữ liệu .
Chương 4 : Hàm và tổ chức chương trình về mặt cấu trúc.
Chương 5 : Tệp và các thao tác vào ra
Chương 6 : Đồ họa.
Chương 7 :Các bài tập tổng hợp 
Phụ lục  1: Những kĩ thuật viết chương trình.
Phụ lục  2: Các chỉ thị tiền xử lí trong ngôn ngữ lập trình C và phương pháp tổ chức các tệp thư viện chương trình.

Hướng dẫn thực hành Internet cho mọi người

Nội dung sách gồm 5 chuyên mục :
Chuyên mục 1: Những vần đề cơ bản về Internet
Chuyên mục 2: Internet với thương mại điện tử
Chuyên mục 3: Các địa chỉ phổ biến của Internet
Chuyên mục 4: Thiết kế trang Web
Chuyên mục 5 : Thực hành Nối kết Internet trong Windows XP

Mẹo làm tắt, làm nhanh để xử lý các tình huống trên máy vi tính

Gồm các mẹo dễ thực hiện như xử lý các lỗi máy in, chuột, ổ đĩa; bảo đảm Windows XP tối ưu hóa cho các chương trình; thêm âm thanh và các event Windows XP, các mẹo để xử lý nhanh các văn bản, trang bảng tính,  diễn hình, cơ sở dữ liệu; và nhiều mẹo khác cùng các tình huống xử lý khác nhau .

72 Kỹ thuật xử lý công việc văn phòng trên máy vi tính

Được bố cục rõ ràng, các bước hướng dẫn ngắn gọn kèm theo hình ảnh minh họa, chỉ ra những công cụ thích hợp nhất để xử lý nhanh các công việc hàng ngày trên máy tính như cập nhật Office, tra từ nhanh với ô Research, nén hình ảnh, hiệu chỉnh tài liệu...;một số kỹ năng Office cao hơn như viết các macro, xác lập các template (khuôn mẫu) , chỉnh sữa các cửa sổ chuẩn .

100 mẹo và tiện ích trong Linux

 Kiến thức về Linux khá hoàn chỉnh  được gói gọn trong 100 mẹo, để  bảo vệ dữ liệu an toàn chống lại các hacker chuyên tìm phá dữ liệu trên hệ máy tính,  với  6 nội dung như sau :
- Căn bản về Server
- Các bản sao lưu dự phòng
- Tạo mạng
- Giám sát
-Tạo Script
- Các Server thông tin

Lập trình Prototype với Visual Basic

Tập sách đề cập ngắn gọn quản lý project và thiết kế phần mềm, nội dung gồm 3 phần : " Giới thiệu về tạo prototype", "Vòng đời của prototype", và " Kỹ thuật tạo prototype" .

Xây dựng trang web động với ASP

Gồm 3 phần chính :Phần 1: Xem xét vai trò  của lập trình script phía máy chủ cho IIS và các web server tương thich ; Phần 2 :  trình bày các thuộc tính, phương thức và sự kiện của sáu đối tượng cấu thành mô hình đối tượng IIS ; Phần thứ 3 : Tham chiếu thành phần có thể cài đặt” sẽ thảo luận các thuộc tính và phương thức của các thành phần bổ sung . Các đối tượng và thành phần đều được sắp xếp theo bảng chữ cái .

Tự học lập trình web PHP trong 10 tiếng

Trong cuốn sách này giới thiệu ngôn ngữ lập trình web PHP và cơ sở dữ liệu MySQL... PHP và MySQL đã trở thành rất thông dụng. Công cụ giúp chúng ta thiết kế và xây dựng website, tuy nhiên tuỳ từng mục đích và khả năng của mỗi người chúng ta mà chọn cho mình một công cụ phù hợp. Nền tảng của thương mại điện tử là mạng internet và công nghệ web.