Hoạt động thư viện

Vĩnh Long nhận chuyển giao công nghệ GIS và viễn thám

Từ ngày 03-05/01/2018, tại Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long, Trung tâm Địa tin học - Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức khoá đào tạo chuyển giao công nghệ GIS (Geographic Information Systems) và viễn thám cho gần 40 học viên đang công tác tại phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tổng kết đánh giá hoạt động điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN năm 2017

Thực hiện kế hoạch triển khai điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học và công nghệ tại 7 xã nông thôn trong tỉnh Vĩnh Long năm 2017 (Phú Lộc - Tam Bình; Trà Côn - Trà Ôn; Tân Long - Mang Thít; Hiếu Thành - Vũng Liêm; Thuận An - Thị xã Bình Minh; Tân Bình - Bình Tân; Thanh Đức - Long Hồ) nhằm cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân.