Hoạt động thư viện

Thị trường EDTECH: cuộc đua gay cấn

Theo các chuyên gia và startup trong giới khởi nghiệp, hai đến ba năm tới được dự đoán sẽ là giai đoạn quyết định phân chia thị phần Edtech như cách mà Shopee hay Grab định vị mình trong lĩnh vực thương mại điện tử, gọi xe công nghệ.

Mảnh đất màu mỡ

Chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Với mục tiêu chung của Chương trình là ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Nghiên cứu công nghệ tưới nước thông minh, tiết kiệm bằng hệ thống cảm biến độ ẩm cho một số loại cây trồng ở vùng hạn hán

Việt Nam là một nước đang phát triển, nền sản xuất nông nghiệp của Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên như điều kiện về đất đai, thời tiết, nguồn nước tưới tiêu... Khi nhiệt độ tăng, lượng mưa thay đổi, tính dị thường của các yếu tố thời tiết gia tăng, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất nông nghiệp, nhất là trong hoạt động trồng trọt. Bên cạnh đó, sự bất thường của khí hậu dẫn tới gia tăng dịch bệnh, dịch hại, giảm năng suất mùa vụ, và gây nhiều rủi ro khác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Doanh nghiệp logistics trong chuyển đổi số

Bài viết làm rõ một số khái niệm liên quan đến kỹ thuật số, logistics số và đề cập đến một số công nghệ số ứng dụng trong logistics cũng như một số điểm doanh nghiệp logistics cần lưu ý trong chuyển đổi số.

Nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo

Hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo khoa học kỹ thuật luôn được chú trọng ở nhà trường. Từ những ý tưởng nhỏ được nuôi dưỡng, ươm mầm, nhiều dự án của bạn trẻ không chỉ thể hiện khả năng sáng tạo mà khi ứng dụng vào thực tế đã mang lại nhiều hữu ích cho cuộc sống.

Nhóm bạn Trần Hữu Luân vận hành thử robot đa năng dùng trong khu cách ly.

Hiện thực hóa ước mơ sáng chế

Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững ngành Thủy sản

Ngành Thủy sản ÐBSCL những năm qua đóng góp rất lớn vào kim ngạch xuất khẩu nông sản của cả nước, đồng thời giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng thay đổi, nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản đặt ra các yêu cầu mới: vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường...

Tư duy mới của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát triển khoa học - công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại,…”1 . Đây là tư duy mới, quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với vai trò của khoa học - công nghệ trong tiến trình phát triển đất nước.

Hiệu quả từ Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thời gian qua, Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã mang lại những hiệu quả thiết thực và tính lan tỏa rất cao, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được hình thành.

Đo lường tác động đến phát triển kinh tế Vĩnh Long

Việc tăng cường hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của phát triển kinh tế- xã hội.

Hiện nay, Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng vẫn chưa có một tiêu chí chính thức, đầy đủ để đánh giá, đo lường tác động của KHCN đối với nền kinh tế.

“Cú huých” cho thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Người dân nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (viết tắt là Luật) vừa được Quốc hội thông qua, với nhiều chính sách mới về sở hữu trí tuệ, được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tổ chức, cá nhân sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, phát triển, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.