Khoa học xã hội

Lich sử Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Vĩnh Long 1929- 2000

Nội dung :  gồm 6 chương 
Chương 1 . Những điều kiện hình thành và phát triển đội ngũ công nhân lao động ở Vĩnh Long đầu thế kỷ XX.
Chương 2: Sự hình thành tổ chức công hội và phong trào công nhân lao động Vĩnh Long thời kỳ 1930-1945.
Chương 3: Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn ở Vĩnh Long trong kháng chiến chống pháp( 1945- 1954).

Tài liệu học tập Lịch sử tỉnh Vĩnh Long(1732-2000)

Nội dung: gồm 6 bài 
Bài 1: Tổng quan về điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư, lao động và truyền thống yêu nước của nhân dân Vĩnh Long ( 1732-2000).
Bài 2: Vĩnh Long dưới thời chúa Nguyễn và Triều Nguyễn ( 1732-1867 ) 
Bài 3: Thực dân Pháp xâm lược lần thứ 2 (1867) nhân dân Vĩnh Long đứng lên đấu tranh chống Pháp, tiến tới cao trào cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ( 1930- 1945).

Quản lý và phát triển Kinh tế đầu tư và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam

Nội dung sách : Gồm 8 chương
Chương  một : Những vấn đề pháp lý về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
Chương hai : Cơ sở khoa học và nguyên tắc trong hoạt động kinh tế đầu tư và lập dự án ;
Chương baTổ chức và lao động trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội;
Chương bốn : Nguồn vốn và tài nguyên cho đầu tư và phát triển kinh tế;
Chương năm : Nội dung, phương pháp lập các dự án đầu tư.

Những sự kiện lịch sử tỉnh Hải Dương giai đoạn 1930- 2009

Nội dung sách được chia làm 4 phần với gần 2.500 sự kiện cụ thể
Phần thứ nhất : Hải Dương trong giai đoạn Đảng  mới thành lập và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1930- 1954);
Phần thứ hai : Hải Dương bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước ( 1955-1975);

Con người trong kỷ nguyên thông tin

Đây là tài liệu có tính tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy, nội dung gồm  : 
Vai trò của Thông tin khoa học- Công nghệ trong điều kiện của cuộc cách mạng thông tin hiện nay .
Xu thế phát triển hạ tầng thông tin quốc gia thông tin quốc gia hiện nay trên thế giới và trong khu vực.
Khoa học thông tin về con người .
Những khía cạnh giá trị phương Đông trong xã hội thông tin .
Các phương tiện tuyền thông mới .
Chính sách Thông tin quốc gia- vấn đề tổng hợp cấp thiết của quản lý Nhà nước .

Khoa học và Công nghệ Thế giới - Kinh nghiệm và định hướng chiến lược

Gồm 2 phần 
Phần 1 : Bối cảnh phát triển khoa học và công nghệ trên thề giới cuối thế XX và đầu thế kỷ XXI
I. Khái quát sự phát triển KHCN
II. Những đặc trưng và xu thế vận động mới của cuộc cách mạng KHCN hiện đại .
III. Xu thế và dự báo phát triển KHCN đầu thế kỷ XXI
Phần II : Khoa học công nghệ của các nước 
Châu Mỹ
Mỹ - Quan điểm phát triển KHCN
      - Chính sách phát triển KHCN 
 ,    - Chương trình KHCN 
      - Hợp tác quốc tế 

Cẩm nang công tác tư tưởng , lý luận chính trị và báo chí trước yêu cầu mới

Nội dung sách gồm :
Nắm vững và phát huy vai trò có ý nghĩa quyết định của công tác tưởng - văn hóa trong tình hình mới.
Đổi mới tư duy lý luận vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội .
Nâng cao bản lĩnh chính trị và tâm trí tuệ của Đảng trước yêu cầu mới 
Đẩy mạnh cải cách hành chánh, nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước- Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa X ).
Kiện toàn tổ chức các cơ quan Đảng , Nhà nước nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận và  báo chí trước yêu cầu mới .

Chữ trang trí quảng cáo

Nội dung sách giới thiệu gần 1.000 kiểu chữ Quốc ngữ từ Cổ đại đến nay nhằm phục vụ  vẽ nhãn hàng, bảng hiệu quảng cáo, trình bày tít sách, triển lãm hội chợ, trang trí nội thất, chạm khắc, thêu ren, xây dựng fond chữ trên máy vi tính phục vụ việc in ấn và dùng trong nhiều  lĩnh vực kỹ thuật, văn hóa thông tin và các công việc  nghiên cứu khác về chữ .

Cuộc đời và sự nghiệp của các nhà vật lý nổi tiếng thế giới- Những tấm gương nghiên cứu khoa học

Sách gồm 2 tập: Tập 1 và tập 2.
Nội dung sách giới thiệu các nhà bác học có những đóng góp to lớn cho sự hình thành và phát triển khoa học vật lý, thuộc nhiều  quốc gia khác nhau như Mỹ, Anh , Pháp, Đức , Scolland, Ailen, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Nga, giáo sư Nguyễn Văn Hiệu là nhà vật lý Việt Nam được giới thiệu trong sách nầy . Trong đó không tính  các bác học đoạt Giải Nonel vật lý.

Nhỏ là đẹp về lợi thế của quy mô vừa và nhỏ trong kinh tế

Sách được xuất bản với sự giúp đỡ của Quỹ OBOR, GUILFORD,CT USA và quỹ DOEN, Hà Lan .Đây là cuốn sách đầu tiên xuất bản ở Việt Nam , do Viện Thông tin Khoa học Xã hội thực hiện,  nội dung gồm 4 phần :
Phần 1: Thế giới hiện đại 
Phần 2 : Các nguồn lực
Phần 3: Thế giới thứ ba 
Phần 4 : Tổ chức và quyền sở hữu