Khoa học xã hội

Trường ca Nguyễn Thiện Thành

Giới thiệu chung
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tá, Anh hùng lao động, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành: 30/9/1919- 30/9/2019. Tác giả Nguyễn Hồng Trung - Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II  nay đã tròn 89 tuổi, nhưng ông vẫn miệt mài biên soạn xuất bản quyển Trường ca Nguyễn Thiện Thành .
Tác phẩm gồm 84 trang với những bài thơ về con người và sự việc, lời ghi chú làm rõ hơn từng mẫu chuyện nhỏ- lịch sử đẹp của quá khứ  " Chuyện của một thời và mãi mãi" của tác giả với cuộc đời và sự nghiệp.

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2018

Sách khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018 cập nhật  một số định hướng chính sách phát triển mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời khái quát bức tranh về phát triển tiềm lực cùng với các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Việt Nam trong năm qua .
Gồm 6 chương:
Chương 1: Định hướng phát triển Khoa học và  Công nghệ.
Chương 2 : Quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ
Chương 3: Nguồn lực Khoa học và Công nghệ
Chương 4: Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ 

Quy tắc biên mục Anh -Mỹ

Quy tắc Biên Mục Anh- Mỹ được xuất bản lần thứ hai, Bản quyền @2009 Bản dịch tiếng Việt lần thứ nhất,Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia biên soạn dưới sự chỉ đạo của Ủy Ban Chỉ đạo Liên hợp Chỉnh lý AACR một ủy ban của : Hội viên Thư viện Hoa Kỳ, Ủy ban biên mục Ôxtrâylia, Thư viện Anh, Ủy ban biên mục Canada, Hội cán bộ Thông tin và Thư viện,Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia,Thư viện quốc hội Hoa kỳ.

Lich sử Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Vĩnh Long 1929- 2000

Nội dung :  gồm 6 chương 
Chương 1 . Những điều kiện hình thành và phát triển đội ngũ công nhân lao động ở Vĩnh Long đầu thế kỷ XX.
Chương 2: Sự hình thành tổ chức công hội và phong trào công nhân lao động Vĩnh Long thời kỳ 1930-1945.
Chương 3: Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn ở Vĩnh Long trong kháng chiến chống pháp( 1945- 1954).

Tài liệu học tập Lịch sử tỉnh Vĩnh Long(1732-2000)

Nội dung: gồm 6 bài 
Bài 1: Tổng quan về điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư, lao động và truyền thống yêu nước của nhân dân Vĩnh Long ( 1732-2000).
Bài 2: Vĩnh Long dưới thời chúa Nguyễn và Triều Nguyễn ( 1732-1867 ) 
Bài 3: Thực dân Pháp xâm lược lần thứ 2 (1867) nhân dân Vĩnh Long đứng lên đấu tranh chống Pháp, tiến tới cao trào cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ( 1930- 1945).

Quản lý và phát triển Kinh tế đầu tư và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam

Nội dung sách : Gồm 8 chương
Chương  một : Những vấn đề pháp lý về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
Chương hai : Cơ sở khoa học và nguyên tắc trong hoạt động kinh tế đầu tư và lập dự án ;
Chương baTổ chức và lao động trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội;
Chương bốn : Nguồn vốn và tài nguyên cho đầu tư và phát triển kinh tế;
Chương năm : Nội dung, phương pháp lập các dự án đầu tư.