Khoa học xã hội

Thế giới : 202 quốc gia và vùng lãnh thổ

Giới thiệu nôi dung
Sách do nhà xuất bản Thông Tấn biên soạn nhằm giới thiệu  với độc giả những thông tin cơ bản về 202 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng những nét đặc trưng nhất về  tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, các di sản tự nhiên, văn hóa... của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong những năm đầu thế kỷ XXI.
Nội dung sách trình bày theo từng châu lục, sắp xếp theo vần abc, bắt đầu từ châu Á, tiếp đến châu Âu, châu Đại Dương , châu Mỹ, châu Phi; còn nội dung sách dược phân theo chủ đề và dưới dạng các số liệu.