Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng

Tác giả: 
PGS.PTS Bùi Văn Yêm
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1997
Từ khóa: 
Phương pháp, định giá, sản phẩm
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
180 trang - Khổ 14.5 x 20.5
Giá: 
165.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
50202/ 0238

Tài liệu khác

Trang