Hồ Chí Minh tuyển tập

Tác giả: 
Phụ trách bản thảo : Trịnh Gia Ban- Nguyễn Thế Thắng
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1980
Từ khóa: 
Hồ Chí Minh, tuyển tập
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
568trang - Khổ 13 x 20cm
Giá: 
3,40 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
50804 /2397

Tài liệu khác

Trang