Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 8A năm 2019 ( 725)

Diển đàn Khoa học và Công nghệ
Khoa học và công nghệ góp phần đưa Nghị quyết 37- NQ/TW vào cuộc sống .
Hiều đúng về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Nền kinh tế của Việt Nam: Kịch bản phát triển và hành động cụ thể.
Số hóa sản xuất - yêu cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong CMCN 4.0.
Doanh nghiệp điện tử: Xu hướng phát triển và nhận diện rủi ro.
Kiểm soát nguồn phóng xạ trong phế thải kim loại và thép thương phẩm.
Công bố quốc tế trong khoa học xã hội và nhân văn : Những vần đề đặt ra

Bản tin Thăng Long Khoa học và Công nghệ, tháng 07/2019

Tiêu điểm 
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp công tác với Quỹ Đầu tư phát triển Thành Phố.
Hội Nghị trao đổi, thảo luận và các định hướng, đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN cấp Thành phố trong lĩnh vực phát triển hệ thống giao thông thông minh của thành phố Hà Nội.
Giải pháp chủ yếu thu hút và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025.
Khoa học và Công nghệ

Tạp chí Kiểm tra số 08/2019

Văn bản mới
Quy định về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Người dân vùng biên giới với phong trào học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa đã góp phần phát triển và xây dựng huyện An Phú (An Giang) vững mạnh, giàu đẹp.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Điểm sáng Chí Linh.

Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 7-2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Một số vấn đề cấp thiết trong công tác tư tưởng ở nước ta hiện nay.
Toàn cầu hóa với phát triển bền vững.
Vai trò của báo chí trong tuyên truyền về Luật An ninh mạng.
Ứng xử đối với mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người - giá trị cách mạng và ý nghĩa thời đại.
Kiên định bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lê Nin trước làn sóng chủ nghĩa dân túy.
Văn học Việt nam  đương đại với công cuộc đổi mới đất nước hôm nay.
Thực tiễn- Kinh nghiệm

Tạp chí Cộng sản số 923 (8-2019)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Xây dựng lực lượng công an nhân dân theo hướng " Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"- Nhìn từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Thực hiện trách nhiệm trước Đảng và nhân dân của đảng viên là đại biểu cơ quan dân cử: Mối quan hệ kép cần xử lý trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Chủ động xây dựng chiến lược bảo vệ sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế.

Khoa học và phát triển số 1044 ( số 33/2019)

Tin trong nước 
Tin quốc tế 
Chính sách 

Trước hết cần tạo được niềm tin của doanh nghiệp
Hội nghị KH&CN hạt nhân toàn quốc lần thứ 13: Một diễn đàn học thuật quốc tế.
Sự kiện và vấn đề 
Libra tác động đến tài chính ngân hàng ?
Sinh học 
Chimera lai khỉ-người đầu tiên: Từng bước phá rào đạo đức khoa học?
Juan Carlos Izpisúa Belmonte: Ông trùm CRISPR.
Khởi nghiệp
Khởi nghiệp thế giới: Một tuần náo loạn.
Thêm chỗ, thêm cơ hội cho startup.

Xây dựng Đảng số 8/2019

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về phong cách làm việc của cán bộ
Sự chuyển giao lịch sử trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 
Những nội dung mới trong dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Nhìn lại 5 năm thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc Việt nam.
Để việc tiếp, đối thoại trực tiếp với dân có hiệu quả.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa số 3/2019

Kinh tế xã hội 
Phóng sự ảnh: Khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai.
Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh- Tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, phát triển phong trào cách mạng.
Khánh Hòa hướng đến khai thác tiềm lực kinh tế  biển đồng bộ, hiệu quả, bền vững.
Phóng sự ảnh : Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2019.
Bãi bàng lớn- Đầm tre, nơi bình yên đến lạ.
Nghiên cứu - trao đổi 
Nghiên cứu chế tạo thiết bị sấy thực phẩm sủ dụng công nghệ sấy lạnh kết hợp tia vi sóng.

Tia sáng số 15-05.08.2019

Tin tức
Thời điểm phá hủy hệ sinh thái sông MeKong sẽ tới nhanh hơn.
Cơ hội cho các nhà nghiên cứu đa bệnh viện ở Việt Nam.
Diễn đàn
Kinh phí cho nghiên cứu cơ bản 
Một đề xuất không giống ai
Khoa học và phát triển 
Đầu tư cho khoa học cơ bản.
Nghiên cứu cơ bản thời khủng hoảng.
Đầu tư bền bỉ của Chính phủ.
Khoa học xã hội và nhân văn
Nguồn gốc người Việt: Một lược sử tư tưởng.
Tránh cái nhìn hạn hẹp và cực đoan.

Báo Khoa học và phát triển số 1043 (số 32/2019)

Tin trong nước 
Tin quốc tế 

Môi trường
Quản lý rác thải nhựa ở Việt nam: Những gợi ý từ quốc tế.
Chính sách chống ô nhiễm không khí : Cân bằng chứng định lượng từ nghiên cứu.
Giáo dục
Đại học Bách khoa Hà Nội mở ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: Tạo cái lõi thông minh của các hệ thống.
Lãnh đạo tỉnh thức trong thời đại số.
Sổ tay công dân thế giới
 Ai đó đang sống cuộc đời " tương lai của tôi ".
Khởi nghiệp 

Trang