Ứng dụng mã nguồn mở Xây dựng Website tích hợp Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học và công nghệ

Tích hợp cơ sở dữ liệu từ 05 chương trình phần mềm thành một chương trình ứng dụng giao diện web, tiện ích cho việc phổ biến thông tin KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn trong tỉnh Vĩnh Long.

Cấp đề tài: 
Lĩnh vực đề tài: 
Chủ nhiệm đề tài: 
KS. Lý Minh Phương
Năm thực hiện: 
12/2010
Năm kết thúc: 
09/2011
Kết quả: 
Xuất sắc
Từ khóa: 
cơ sở dữ liệu, tích hợp dữ liệu
Quy định xem: 
Tài liệu đọc giả được tải về thiết bị
Tập tin đề tài: