Tạp chí Khoa học Cần Thơ số 01( 71)/2020

Nghiên cứu trao đổi
1.Bàn về xu hướng ứng dụng mạng xã hội vào hoạt động công vụ hiện nay .
2. Nâng cao vai trò Hội đồng trường của các trường Đại học công lập theo quy định của luật Giáo dục đại học.
3. Tác động của dịch COVID-29 đối với Giáo dục Việt Nam.
4. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Chính trị tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.
5. Xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
6. Đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình chuỗi cung ứng rau an toàn TP.Cần Thơ.
7. Phát huy giá trị các di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc gia ở Thành phố Cần Thơ để phục vụ phát triển du lịch bền vững .
8. Trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn thành phố Trà Vinh hiện nay : Thực trạng và giải pháp.
9. lễ Vulan trong đời sống của người dân Cần Thơ.
Khoa học và công nghệ  vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL
10.Thử nghiệm và chuyển giao Quy trình sản xuất Dung dịch rửa tay khô sát khuẩn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid- 19.
20.Kết quả thực hiện dự án: " Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm" Chuối xiêm sinh thái - Cà Mau".
21.Ứng dụng KH&CN vào sản xuất Nông nghiệp tại huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ.
22. Xây dựng mô hình canh tác lúa thích ứng với Biến đổi khí hậu trên vùng đất phèn mặn tỉnh Kiên Giang.
Góc văn học
23.Mùa nầy gió lộng
24.Trước tượng Bác Hồ
25.Về lại tháng 4

ISSN: 
1859-025X
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Từ khóa: 
Tạp chí ,Khoa học, Cần Thơ,01, 2020