Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh số 02/2018

Nghiên cứu  - Trao đổi 
Giải pháp tăng cường ứng dụng Khoa học và Công nghệ từ các đề tài / dự án tỉnh Trà Vinh.
Những vấn đề cần lưu ý khi trồng rừng phòng hộ trên những khu vực bị xói lở .
Công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 
Ảnh hưởng của liều lượng phân NPK kết hợp với phân hữu cơ lên năng suất và chất lượng hoa đồng tiền ( Gerbera JamesoniiL.) DT03.
Kết quả điều tra, khảo sát tình hình phát triển chăn nuôi bò và thị trường tiêu thụ thịt bò tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh .
Phân tích phẩm chất gạo của các giống lúa mùa thu thập tại Trà Vinh .
Nghiên cứu mô hình sản xuất nước deion.
Khảo nghiệm năng suất, chất lượng một số giống cỏ : Ruzi, cỏ sả TD 58 và cỏ sả Hamil tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Định vị năng lực cạnh tranh và chiến lược xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh.

ISSN: 
1859 - 3488
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Từ khóa: 
khoa học công nghệ