Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật JAVA - Second edition

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những môn học cơ bản của sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình, đúng như câu nói nổi tiếng của Niklaus Wirth: Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật (Programs = Data Structures + Algorithms). Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật là cơ sở để sinh viên tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng như sử dụng các công cụ lập trình hiện đại.

Tác giả: 
Nguyễn Tiến - Nguyễn Văn Hoài - Đăng Xuân Hường - Nguyễn Hữu Bình
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2001
Từ khóa: 
Cấu trúc dữ liệu, JAVA, Ngôn ngữ lập trình
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
761 trang - Khổ 14.5x20.5
Giá: 
76.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL