Đọc, lập, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Sách gồm 2 phần và 5 phụ lục về Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Phần 1- Báo cáo tài chính và phương pháp lập báo cáo tài chính.
Phần 2- Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C

Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp , Gồm 7 chương và 4 phụ lục :
Chương 1:Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C.
Chương 2: Biểu thức.
Chương 3: Tổ chức chương trình về mặt dữ liệu .
Chương 4 : Hàm và tổ chức chương trình về mặt cấu trúc.
Chương 5 : Tệp và các thao tác vào ra
Chương 6 : Đồ họa.
Chương 7 :Các bài tập tổng hợp 
Phụ lục  1: Những kĩ thuật viết chương trình.
Phụ lục  2: Các chỉ thị tiền xử lí trong ngôn ngữ lập trình C và phương pháp tổ chức các tệp thư viện chương trình.

Thủ thuật sản phụ khoa

Tại liệu tập hợp tất cả các bài giảng  thực hành lâm sàng của các cán bộ giảng dạy trong bộ môn Phụ- Sản của Trường Đại học Y khoa giành cho các đối tượng nữ hộ sinh trung học, sinh viên y khoa năm thứ 3, thứ 4 , lần đầu tiên học môn sản Phụ -Sản .

báo Khoa học và phát triển số 986 (số 27/2018)

Tin trong nước 
Diễn đàn "kết nối startup Việt trong và ngoài nước"
Giáo sư gốc việt chủ tọa hội nghị quốc tế về các công nghệ Polymer và công nghệ vật liệu tiên tiến tại Hà nội .
Hội thảo ứng dụng công nghệ giải mã gene trong điều trị ung thư.

Xây dựng Đảng số 7-2018

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tư cách của người đảng viên .
Về hai nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII- kỳ II: Một số kết quả hợp với ý Đảng, lòng Dân .
Sàng nhưng phải lọc.

Thông tin khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh số 02/2018

Nghiên cứu  - Trao đổi 
Giải pháp tăng cường ứng dụng Khoa học và Công nghệ từ các đề tài / dự án tỉnh Trà Vinh.
Những vấn đề cần lưu ý khi trồng rừng phòng hộ trên những khu vực bị xói lở .
Công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 

Những người con trung hiếu

 Viết về những người con tỉnh Vĩnh Long với tình yêu nước nồng nàn, dù trong  hoàn cảnh gian khổ, khó khăn thế nào vẫn một  lòng đi theo Đảng, theo tiếng gọi của Tổ quốc, quyết đấu tranh giành độc lập tự do . 

Hướng dẫn thực hành Internet cho mọi người

Nội dung sách gồm 5 chuyên mục :
Chuyên mục 1: Những vần đề cơ bản về Internet
Chuyên mục 2: Internet với thương mại điện tử
Chuyên mục 3: Các địa chỉ phổ biến của Internet
Chuyên mục 4: Thiết kế trang Web
Chuyên mục 5 : Thực hành Nối kết Internet trong Windows XP

Trang