Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 9/2022 (762) Bản A

Diễn đàn khoa học và công nghệ
Công nghiệp kết nối và những gợi suy đối với Việt Nam
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: những tác động tích cực, vướng mắc và định hướng sửa đổi, bổ sung
Chính sách vượt trội cho khoa học, công nghệ và đmst ở Việt Nam
Xây dựng thương hiệu và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trà Dilmah – bài học cho Việt Nam trong phát triển đặc sản địa phương
Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ: những vấn đề cần quan tâm
Bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất
Khoa học – Công nghệ và ĐMST
Hệ tri thức Việt số hóa: Vì tương lai Việt Nam
Đóng góp mới vào bộ sưu tập mẫu vật thiên nhiên của Việt Nam
Ứng dụng KH&CN nâng cao giá trị nguồn lợi cá nóc
Hiệu quả cao từ mô hình nuôi mới: Kết hợp cá hói, tôm sú và cua biển
Sản xuất và ứng dụng phân bón lá dạng dịch từ bã men bia phục vụ sản xuất rau an toàn
Khoa học và công nghệ địa phương
Lạng Sơn: Đẩy mạnh các hoạt động về sở hữu trí tuệ và đmst
Hà Nội: phát triển khoa học, công nghệ và đmst gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
Giải mã những hình ảnh đầu tiên chụp bởi Kính thiên văn không gian James Webb
Retron: Phương pháp mới có khả năng “soán ngôi” CRISPR-Cas9
Công nghệ, sản phẩm và đời sống
Công nghệ bức xạ trong kiểm soát ô nhiễm chất thải nhựa
Chúng ta có đang lãng phí tiền cho thực phẩm chức năng?
Giá trị và tiềm năng của dầu dừa Việt Nam

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 9, 762, 2022 , Bản A

Tài liệu khác

Trang