Thực vật chí Việt Nam

Thực vật chí và động vật chí là những tài liệu cơ bản về khu hệ thực vật, động vật, nguồn lợi sinh vật của mỗi nước, được coi như tài liệu chính thống để sử dụng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, khai thác và bảo vệ nguồn lợi sinh vật, tính đa dạng sinh học của nước đó. Đây cũng là kết quả của quá trình hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu về khu hệ thực vật, động vật được tổng hợp, thẩm định và công bố.

Tác giả: 
Nguyễn Tiến Bân
Năm xuất bản: 
2000
Từ khóa: 
Thực vật chí
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
342 trang - Khổ 19 x 27
Giá: 
62.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
404.02