Tia sáng số 17 - 05.09.2022

Tin trong nước
Biến đổi khí hậu làm tăng các rào cản giáo dục
Nhiều ngành đào tạo có hơn 60% sinh viên tốt nghiệp làm trái ngành
Diễn đàn
Sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam: Những ngộ nhận cơ bản
BRT Hà Nội: vì sao kém hiệu quả?
Các con đường đến cửa tử của rừng
Khoa học và Phát triển
Hạ tầng khoa học mở và gợi ý cho Việt Nam
State of the map firenze 2022: Công nghệ dựa trên sức mạnh cộng đồng
Phép màu kỳ diệu của Mendel (kỳ cuối)
Ở thiên hà, màu đỏ chức tỏ cái gì?
Nền giáo dục của nước Việt nam độc lập từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946 (kỳ 2)
Khoa học xã hội và nhân văn
Di cư và quá trình phát triển
Tin khoa học quốc tế
Các hồ nước ở Bắc Cực đang dần biến mất
Thuật toán AI mới giúp phân tích hiệu quả dữ liệu MRI
Tái du nhập bò rừng Bison giúp gia tăng sự đa dạng của thực vật
Những sắc thái vĩnh cửu của khuôn mặt
Văn hóa
Kiến trúc hiện đại: Giá trị riêng của Việt Nam
The Sandman: Cõi thần thoại của Neil Gaiman

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Ấn phẩm Báo Khoa học và Phát triển của Bộ KH&CN
Từ khóa: 
tia sáng, 17, 2022