Tự học CorelDraw X3

Corel DRAW là một công cụ dùng cho việc thiết kế đồ họa (graphics design). Nội dung bao gồm: Chương 1: Làm việc với trang bản vẽ Chương 2: Làm việc với các đối tượng trên Coreldeaw X3 Chương 3: Làm việc với các công cụ vẽ hình của Coreldeaw X3 Chương 4: Làm việc với các công cụ vẽ đường Chương 5: Công cụ tô màu và đường biên Chương 6: Làm việc với công cụ văn bản trên Coreldeaw X3

Tác giả: 
Trí Việt - Hà Thành
Năm xuất bản: 
2009
Từ khóa: 
coreldraw, tạo logo
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
279 trang - Khổ 14.5 x 20.5
Giá: 
41.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL