Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa số 6/2018

Kinh tế -Xã hội 
Một số hình ảnh Trường Sa
Phóng sự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2018-2019.
Nhiệm vụ KH&CN đặt hàng  cấp tỉnh thuộc kế hoạch KH&CN năm 2019.
Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thuộc kế hoạch và nhiệm vụ năm 2019
Nghiên cứu -Trao đổi 
Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống tại Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Đánh giá hiệu quả và an toàn của stent tự tiêu trong điều trị tổn thương mạch vành tại Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa.
Quy trình kỹ thuật trồng táo theo tiêu chuẩn Vietgap tại xã Cam Thanh Nam, thành phố Cam Ranh.
Nghiên cứu chế tạo" thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp "
Tai nạn đâmvatàu thuyền và một số biện pháp phòng tránh.
Nền tản tâm lý- vấn đề cốt lõi trong học dường.
Đặc điểm trường sóng trong các đợt gió mùa tại vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa.
Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của nghề nuôi tôm hùm tại Nha Trang.
Phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2018,2019- sự sáng tạo có tính ứng dụng cao.
Mang tiếng nhạc ngoại cho đàn gà.
Giới thiệu nhãnh hiệu hàng hóa 
Sản phẩm mới công nghệ mới.
Tin hoạt động trong tỉnh
Giới thiệu văn bản mới .

ISSN: 
1859- 1981
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Khánh Hòa, 6/2018