Kỷ yếu 15 năm thành lập ngành Khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2004-2019

Nội dung gồm:
1.Lời nói đầu của ban biên tập.  
2.Thư chúc mừng của Chủ Tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang :01/01/2004-2019.
3. Ảnh Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2004- 2011; Giai đoạn 2012 đến nay .
4.Chức năng và nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang .
5.Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang hiện nay.
6.Thành tích thi đua  khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ .
7.Phát triển đội ngũ cán bộ Sở KH&CN giai đoạn 2004-2018; Biểu đồ 1: Thể hiện số lượng công viên chức và tỷ lệ công chức nữ theo từng giai đoạn ; Biểu đồ 2: Thể hiện trình độ chuyên môn theo từng giai đoạn ; Biểu đồ 3 : Thể hiện trình độ lý luận chính trị theo từng giai đoạn . 
8. Một đời vì sự nghiệp khoa học công nghệ.
Phần 1: 15 năm hoạt động của các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Sở. 
Phần 2: 15 năm hoạt động đoàn thể  .
Phần 3: 15 năm hoạt động của các phòng Kinh tế / Kinh tế và hạ tầng, Huyện,Thị,Thành phố
Phần 4: Định hướng phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Định hướng phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Định hướng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ưu tiên thuộc Đề án " Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
Phụ lục 
Một số hình ảnh hoạt động của Sở Khoa học và công nghệ Hậu Giang.
Danh mục các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ đã nghiệm thu giai đoạn 2004- 2018.
Danh mục đề tài , dự án Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN chủ trì thực hiện ( giai đoạn 2004- 2018)
Một số nông sản được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghê hậu Giang
Từ khóa: 
Kỷ yếu ,15 năm, thành lập, ngành, Khoa học, công nghệ, Hậu Giang, giai đoạn, 2004-2019