Khoa học công nghệ Tiền Giang 10/2019

Vấn đề hôm nay
Đề xuất giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng , nuôi thủy sản trên nền đất lúa tại các huyện phía tây, tỉnh Tiền Giang.
Đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước biến đổi khí hậu.
Châu Âu đặt ra yêu cầu kiểm dịch thực vật nghiêm ngặt hơn đối với xoài nhập khẩu.
Kết quả bước đầu đề tài " Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông nghiệp trên nền đất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực khó khăn vùng ngọt hóa Gò Công"

Những nhân tố mới về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong công cuộc đổi mới , tập I

Nội dung :
Từ trang 3- trang 6:Lời giới thiệu sách,của Giáo sư Tiến sĩ  Phạm Tất Dong ,Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương.
Từ trang 7 đến trang 26 :"Nâng cao nâng lực nội sinh về khoa học và công nghệ làm nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước" bài viết của Giáo sư ,Viện sĩ Đặng Hữu.Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương .
Từ trang 27 đến trang 243 : phân ra 3 chương

Mạng căn bản Networking Essentials

Nội dung sách gồm : 8 phần , 30 chương.
Phần I được xây dựng dựa trên giả thiết người đọc chưa hề hiểu biết gì về mạng về máy tính và hoạt động nối mạng. Từ Phần II đến Phần VIII, mỗi Phần được biên soạn dựa trên thông tin đã trình bày ở những Phần trước đó. Cuối mỗi chương có bài tập giúp củng cố kiến thức vừa học trong chương. Sau từng Phần sẽ  " Ôn tập trắc nghiệm" nhằm kiểm tra năng lực xử lý của mình.
Phần I : Định hướng mạng
Chương 1: Mạng máy tính là gì ?
Chương 2: Hai loại mạng chủ yếu .

Quyền sở hữu trí tuệ - Thương hiệu Việt Nam

Giới thiệu nội dung 
Tạp chí Công nghiệp được Bộ Công nghiệp giao biên soạn và xuất bản ấn phẩm" Quyền sở hữu trí tuệ - Thương hiệu Việt Nam" nhằm mục đích cung cấp kiến thức, thông tin, qui định tiêu chuẩn về Quyền Sở hữu trí tuệ cho mọi giới, đồng thời cũng giới thiệu các thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới.
Sách gồm  704 trang chia làm 2 chương,
Chương 1 :  Từ trang 1 đến trang 114 . Ngôn ngữ: Anh
Chương 2 : Từ trang 115 đến trang 704. Ngôn ngữ: Việt .

Bản tin Khoa học và công Nghệ Vĩnh Long số 04/2019

Những vấn đề chung về quản lý
Định dạng về Hệ sinh thái khởi nghiệp Vĩnh Long
Vĩnh Long tiếp tục hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu.
Hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2019.
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long .
Xúc tiến thương mại - đưa “Nông sản Vĩnh Long” hội nhập.
Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể.

Khoa học và phát triển số 1058 ( 47/2019)

Tin trong nước
Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt bệnh viện cho cây trồng
Thử nghiệm hệ thống" Thư viện số về sở hữu công nghiệp" trên nền tảng WIPO Publish.
Hoàn thiện công nghệ sản xuất cá chim vây vàng quy mô công nghiệp
Tin quốc tế
Đức thông qua luật tiêm phòng Vaccine sởi bắt buộc cho trẻ em.
Hội đồng chuyên gia AI toàn cầu
Thịt nhân tạo tổng hợp từ không khí

Trang