Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 4 năm 2020 bản B

Khoa học Xã hội và Nhân văn
1/Thương mại biên giới của Việt Nam, Thực trạng và một số vấn đề đặt ra . Tác giả :Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Vũ Hà, Bùi Bá Nghiêm.
2/K
iều hối và hàm ý chính sách: nhìn từ góc độ cung - cầu ; Trần Huy Tùng
3/Ảnh hưởng của tuổi đời, trình độ học vấn thành viên hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành bất động sản; Phạm Tiến Mạnh.
4/
Lại bàn về xây dựng nông thôn mới ở nước ta; Phạm Thị Hương Dịu.

L.I.Brê-Giơ- nép Theo con đường của Lê-Nin

Giới thiệu sách
Tuyển tập của đống chí L.I.Brê-Giơ- nép được nhà xuất bản Tiến bộ Mat-xcơ -va và nhà xuất bản Sự thật Hà Nội phát hành 8 tập, bao gồm những bài phát biểu, bài báo, lời chào mừng và hồi ký của đồng chí L.I.Brê-Giơ- nép trong những năm 1964-1981.
Tập một gồm những bài thuộc thời kỳ 1964-1967; tập hai -1967-1970; tập ba -1970- 1972; tập bốn - 1972- 1974; tập năm 1974- 1976; tập sáu -1976-1977; tháng giêng  năm 1978 đến tháng 3 năm 1979 đưa vào tập 7. Từ tháng  4 năm 1979 đến - tháng 3 năm 1981 tập 8.

Thế giới : 202 quốc gia và vùng lãnh thổ

Giới thiệu nôi dung
Sách do nhà xuất bản Thông Tấn biên soạn nhằm giới thiệu  với độc giả những thông tin cơ bản về 202 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng những nét đặc trưng nhất về  tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, các di sản tự nhiên, văn hóa... của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong những năm đầu thế kỷ XXI.
Nội dung sách trình bày theo từng châu lục, sắp xếp theo vần abc, bắt đầu từ châu Á, tiếp đến châu Âu, châu Đại Dương , châu Mỹ, châu Phi; còn nội dung sách dược phân theo chủ đề và dưới dạng các số liệu.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 4 năm 2020 (733) bản A

Diễn đàn Khoa học - Công nghệ
1. Để doanh nghiệp KH&CN đóng góp nhiều hơn vào GDP - TS Đào Quang Thủy.
2.
Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi ở các nước phát triển và gợi ý cho Việt Nam -  Nguyễn Khánh Linh.
3.
Pháp luật về bản sao kỹ thuật số - Võ Trung Hậu.
4. Phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam: Những rào cản và gợi ý chính sách- GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo.
5. Nền tảng số : Tương lai của nền kinh tế.- Thanh Hương.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam , tập 62- số 3 bản B tháng3.2020

Khoa học tự nhiên
1/ Phổ 1H NMR của dãy phức chất [PtCl(eugenol-1H)(amin)] (amin: pyridin, 4-Me-pyridin, quinolin, p-cloanilin, p-toluidin) .Tác giả :Trương Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thanh Chi
2/
Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong một số sản phẩm cà phê rang, cà phê hòa tan ở Việt Nam: Hàm lượng và đánh giá rủi ro đến sức khỏe con người .  Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thúy Ngọc, Trương Thị Kim, Nguyễn Văn Thành, Phan Thị Lan Anh, Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt .

Tạp chí Tia sáng số 7-05.4.2020

Tin tức
1.Cung cấp hình ảnh chẩn đoán tốt nhất  với bệnh virus Corona - Hồ Thị Thảo, Phan Việt Cương ( Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ bức xạ VINAGAMMA, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam )
2.Vi sinh vật phát thải asen vào nước ngầm qua tiêu thụ chất hữu cơ- Anh Vũ dịch
Diễn đàn
3. Tận dụng hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học Việt Nam (kỳ 2) - Pierre Darriulat

Khoa học và công nghệ Bình Định số 03/2020

Những vấn đề chung
1. Kỉ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định( 31.3.1975 - 31.3.2020): Xây dựng Quy Nhơn- Bình Định thànhTrung tâm kinh tế biển -TL( theo TTXVN)
2.UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 -TL( tổng hợp )
3.Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng chính quyền điện tử- TL( biên tập )
4. Bình Định: Có 34/34 cơ quan hành chính cấp tỉnh áp dụng ISO 9001: 2015- TL ( nguồn : BC Sở KH&CN Bình Định)

Tạp chí Cộng sản số 939(4-2020)

I.Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
1.Toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức,chiến thắng đại dịch COVID-19.Tác giả : Nguyễn Phú Trọng.
II.Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
2.Một số vấn đề về chính sách, biện pháp phòng, chống tham nhũng hiệu lực, hiệu quả và thực chất.Tác giả : Nguyễn Hòa Bình

Tạp chí Kiểm tra số tháng 4- 2020

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 (1975 - 2020) với bài viết:
Quyết tâm và chiến lược của Đảng trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của PGS, TS Nguyễn Thị Thanh đã phân tích và khẳng định sự đúng đắn trong đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là quyết tâm và chiến lược của Đảng: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đúc rút bài học lịch sử đối với công cuộc đổi mới hiện nay.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với bài viết:

Bản tin Khoa học và Công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế số 03/ 2020

Chủ trương -Chính sách
Thu hút chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học và Công nghệ tại Việt Nam.
Lần đầu tiên quản lý cơ sở pha chế khí theo phương thức " hậu kiểm ".
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ : Quan tâm các đối tượng người già trong phòng chống COVID- 19.
Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng  quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ .
Bộ Khoa học và Công nghệ: Sẳn sàng những giải pháp ứng phó lâu dài .
Hoạt động khoa học và công nghệ

Trang