Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam tập 65 số 7/2023 Bản A

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ba mô hình chiến lược thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.
Nhận diện một số nút thắt gây trì trệ trong đổi mới và phát triển khoa học và công nghệ.
Nâng cao năng lực của các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
Parody thương hiệu thời trang dưới góc nhìn về pháp luật sở hữu trí tuệ.
Xây dựng nền tảng chia sẻ phòng thí nghiệm tại Việt Nam: Thực trạng và tính khả thi.
Hợp đồng thông minh và những vấn đề pháp lý liên quan.
Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững các sản phẩm OCOP.
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Chiết xuất thành công hợp chất hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường từ cây thài lài trắng.
Sản xuất vật liệu carbon nanotube từ các mỏ khí giàu CO2 của Việt Nam.
Sản xuất bao bì thân thiện môi trường từ nhựa phế thải.
Đánh giá và tự đánh giá trong hệ thống quản lý.
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
Vĩnh Long: Hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Ninh Thuận: Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI
eDNA: Phương pháp nghiên cứu mới trong đa dạng sinh học.
Những tiến bộ trong nghiên cứu phát triển lúa gạo.
CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM VÀ ĐỜI SỐNG
El Nino, La Nina và ảnh hưởng của chúng đến thời tiết, khí hậu Việt Nam.
Ngộ độc thực phẩm do botulinum và những vấn đề cần quan tâm.
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân giảm thiểu xói mòn đất.
Sách mới của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 7, 2023 , Bản A

Tài liệu khác

Trang