Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam tập 65 số 6/2023 Bản B

Khoa học Tự nhiên
Nghiên cứu phân loại hang động núi lửa Tây Nguyên
Bổ sung loài Primulina sinovietnamica W.H. Wu & Q. Zhang cho khu hệ thực vật Việt Nam
Phân tích sự phức tạp về phân loại của các loài tảo thuộc nhánh Chlorella (Chlorellaceae)
Hoạt tính sinh học của các flavonoid phân lập từ cặn chiết ethyl acetate của lá cây Xến mủ Garcinia mackeaniana
Đánh giá hiệu quả của RNA silencing ở nấm sợi Aspergillus niger sử dụng vector nhị thể tích hợp công nghệ tái tổ hợp Gateway
Một số đặc điểm sinh thái và cấu trúc thảm thực vật tại khu vực phân bố của loài Kim ngân lá to (Lonicera hildebrandiana) thuộc dãy Hoàng Liên Sơn
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Chế tạo khẩu trang phân hủy sinh học từ sợi lá chuối bằng phương pháp ép nhiệt
Nghiên cứu sự phân hủy norfloxacin bởi quá trình ôxy hóa tiên tiến sử dụng UV/TiO2/H2O2 trong thiết bị phản ứng loại ống
Ứng dụng hệ thống phân tích hình ảnh Vision Pro® trong phân loại thành phần bạch cầu máu ngoại vi trên bệnh nhân lơ-xê-mi cấp
Nghiên cứu docking phân tử đa mục tiêu tương tác với các thụ thể ERα, PR, EGFR và CK2 của một số hợp chất N-hydroxycinnamamide
Nghiên cứu sức chịu tải của một số sông nội tỉnh Bắc Ninh
Phân tích đặc trưng lưu vực phát sinh lũ bùn đá - lũ quét và cơ chế tác động của lũ ở lưu vực suối Nậm Păm
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tổ hợp cấu trúc lõi vỏ Fe3O4@SiO2 nhằm ứng dụng xử lý nhanh chất màu methylen xanh trong nước

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 6, 2023 , Bản B

Tài liệu khác

Trang