Báo Khoa học và phát triển số 1073 ( 10/2020)

Tin trong nước
Tin quốc tế
Công ty Mỹ sắp thử nghiệm vaccine COVID- 19 trên người.
Chưa có bằng chứng COVID- 19 sẽ suy yếu khi thời tiết ấm lên.
Khoa học Anh : Xáo Trộn và Phân Vân.
Nhật Bản tạo ra Robot có thể cảm nhận nổi đau.
Phát hiện động vật đầu tiên có thể sống sót mà không cần oxy.
Sinh học
PGS.TS Vũ Đình Thống: Nghiên cứu về dơi giúp chúng ta hiểu hơn về những bệnh truyền nhiễm từ dơi sang người.

Sinh học phân tử

Giới thiệu chung :
Sách của TS G.Barroso, Giáo sư sinh học tại trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh  năm 1986- 1987,  sách in 2 thứ tiếng:
Phần tiếng Việt từ trang 1 đến trang 144;
Phần tiếng Pháp từ trang 145 đến trang 276.
Phần 1  : Cơ sở lý thuyết về, quan sát kính hiển vi, các thành phần hóa học và cấu trúc kỹ nghệ di truyền, sao chép, cơ chế dịch mã các điều hòa hoạt động của gen Phần 2 :  Bài bài tập.

Vi nấm

Trang