Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam tập 64 số 10/2022 Bản B

Khoa học Xã hội và Nhân văn
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên kinh doanh bđs tại TPHCM khi đại dịch Covid-19 bùng phát’
Nghiên cứu định lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện áp dụng chính sách cạnh tranh trung lập
Xuất khẩu của VN giai đoạn 2012-2020: kết hợp phương pháp phân tích nhân tố khám phá trong mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng
Chiến lược mua hàng trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Giải pháp đối với hoạt động giao hàng tại nhà: Trường hợp các nhà bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh đa kênh tại khu vực ĐBSCL
Mô hình đánh giá năng lực lãnh đạo của chủ doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Bình
Xác định giá trị của sáng chế trong chuyển giao công nghệ tại Việt Nam: Khía cạnh pháp lý và một số khuyến nghị
Thực trạng quy định pháp luật về phân cấp quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay
Phong cách lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới
Gioakim Đặng Đức Tuấn – Tác gia tiêu biểu của văn học Hán Nôm Bình Định
Những hoạt động an sinh xã hội của hệ phái Phật giáo Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng
Hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa VN và Angola

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 10, 2022 , Bản B

Tài liệu khác

Trang