Quyền sở hữu trí tuệ - Thương hiệu Việt Nam

Giới thiệu nội dung 
Tạp chí Công nghiệp được Bộ Công nghiệp giao biên soạn và xuất bản ấn phẩm" Quyền sở hữu trí tuệ - Thương hiệu Việt Nam" nhằm mục đích cung cấp kiến thức, thông tin, qui định tiêu chuẩn về Quyền Sở hữu trí tuệ cho mọi giới, đồng thời cũng giới thiệu các thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới.
Sách gồm  704 trang chia làm 2 chương,
Chương 1 :  Từ trang 1 đến trang 114 . Ngôn ngữ: Anh
Chương 2 : Từ trang 115 đến trang 704. Ngôn ngữ: Việt .

Bản tin Khoa học và công Nghệ Vĩnh Long số 04/2019

Những vấn đề chung về quản lý
Định dạng về Hệ sinh thái khởi nghiệp Vĩnh Long
Vĩnh Long tiếp tục hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu.
Hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2019.
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long .
Xúc tiến thương mại - đưa “Nông sản Vĩnh Long” hội nhập.
Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể.

Khoa học và phát triển số 1058 ( 47/2019)

Tin trong nước
Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt bệnh viện cho cây trồng
Thử nghiệm hệ thống" Thư viện số về sở hữu công nghiệp" trên nền tảng WIPO Publish.
Hoàn thiện công nghệ sản xuất cá chim vây vàng quy mô công nghiệp
Tin quốc tế
Đức thông qua luật tiêm phòng Vaccine sởi bắt buộc cho trẻ em.
Hội đồng chuyên gia AI toàn cầu
Thịt nhân tạo tổng hợp từ không khí

Tạp chí Cộng sản số 929 (11/2019)

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong Chiến lược cải cách tư pháp.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Trang