Khoa học công nghệ Việt Nam số 9 năm 2018 ( 714) A

Diễn đàn Khoa học- Công nghệ 
Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018.
Làm thế nào để xây dựng mạng lưới Al Việt Nam vững mạnh?
Doanh nghiệp Việt Nam với công nghiệp robot- cơ điện tử .
Mong góp sức thực hiện giấc mơ nông nghiệp Việt Nam.
Trí tuệ Việt và khát khao cống hiến .
Pháp luật về KH&CN trong bối cảnh  cách mạng công nghiệp 4.0.
Những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy khai thác , thương mại háo sáng chế .
Chuyển giá và kiểm sóat chuyển giá tại Việt Nam .
Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo
Chương trình Quỹ gen cấp nhà nước  : Góp phần phát triển nguồn gen cá Bỗng.
Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới có tác động xã hội tích cực .
Đê tụ rỗng- Giải pháp mới ngăn sạt lở bờ biển .
BSR: Hạt nhân phát triển của ngành công nghiệp lọc hóa dầu trong nước .
Ứng dụng tiến bộ KH&CN nuôi thương phẩm cá Chiên trong lồng tại Tuyên Quang, Hà Giang.
Bảo hộ sở hữu  công nghiệp đối với nông sản ở Bắc Giang.
Thanh hóa : Tiềm năng lớn từ một dự án nông thôn mới .
Khoa học và đời sống
Cơ thể người và những vấn đề liên quan đến sức khỏe 
Phương pháp mới giúp xác định sớm 5 loại bệnh chết người .
Ưng bất bạc - cây thuốc tốt cho gan .
KH&CN nước ngoài 
Một dạng vật chất mới 
Hệ sao ba khẳng định tính đúng đắn của thuyết tương đối rộng của Albert  Einsstein.
Tìm ra phân tử đích : Bước tiến đột phá trong điều trị virus HIV.
Tổng hợp vật liệu nano từ tính ứng dụng trong điều trị ung thư .

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Khoa học công nghệ Việt Nam

Tài liệu khác

Trang