Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 5 năm 2020 ( 734) bản A

Chào mừng ngày Khoa học và công nghệ Việt nam
1.Nghiên cứu và điều trị không thể tách rời nhau. Tác giả :GS.TS Vương Thị Ngọc Lan .
2.
Đi tìm nghiệm bài toán tối ưu nửa đại số dạng tổng quát.Tác giả : Hải Bằng
3.Quãng đường tự do trung bình của điện tử năng lượng thấp trong vật liệu.
4. Việt Nam ghi tên trên bản đồ kít phát hiện vi rút SARS-CoV-2 của thế giới.
5.Cụm đề tài nước ngầm - Giải quyết bài toán nước sinh hoạt cho người dân vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.Tác giả : GS.TS Nguyễn Vũ Việt, PGS.TS Nguyễn Thanh Bằng.
Diễn đàn khoa học và công nghệ
6. Một số yếu tố tác động tới hệ thống SHTT quốc gia trong bối cảnh mới.Tác giả : Nguyễn Hoàng Hạnh, Khánh Linh, Đỗ  Hoàng .
7.
Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Tác động đối với hệ thống SHTT của Việt Nam.Tác giả : Nguyễn Hà.
8.
Triển vọng kinh tế Việt Nam 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-2019.
9. Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số. Tác giả : Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Thị Lan Hương .
Khoa học- Công nghệ và đổi mới sáng tạo
10. Phát triển công nghệ vi sinh trong công nghiệp tại Việt Nam. Tác giả: Quản Lê Hà, Ngô Đình Bính, Nguyễn Đức Hoàng, Lê Trọng Tài, Tạ Việt Dũng .
11.Lựa chọn phần mềm nguồn mở trong việc xây dựng, thử nghiệm trục tích hợp dịch vụ tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tác giả : Vũ Văn Phán, Trịnh Văn Hùng, Phạm Hải Sơn, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Trọng Nguyên.
12.
Đê giảm sóng kết cấu rỗng: Công nghệ mới bảo vệ bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long . Tác giả : ThS Lê Xuân Tú, PGS.TS Trần Bá Hoằng .
13.
Khoa học và Công nghệ Hà Nội đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
13.
Những kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Tây Nguyên. Tác giả : Ban chủ nhiệm đề tài TN16/T03.
14.
Hậu Giang : Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khóm Cầu Đúc.Tác giả:Huỳnh Trường Vĩnh .
15.
Đa dạng sinh học ở Việt Nam: Thực trạng và thách thức bảo tồn. Tác giả :  Trần Văn Bằng .
16.
Bệnh lây truyền từ động vật sang người. Tác giả : TS Nguyễn Mạnh Hùng.
17.Vắc xin Covid-19 - Cuộc chạy đua của các công nghệ mới .Tác giả : TS Đỗ Tuấn Đạt .
18.
Tẩy trắng răng thông qua vật liệu áp điện BaTiO3 .Tác giả : Lê Tiến Khoa Xem chi tiết .http://vjst.vn/vjsta/view-pdf/0/0

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
03
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học,Công nghệ, Việt Nam, 5,2020,734, A

Tài liệu khác

Trang