Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Khoa học công nghệ Việt Nam số 9 năm 2018 ( 714) A

Diễn đàn Khoa học- Công nghệ 
Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018.
Làm thế nào để xây dựng mạng lưới Al Việt Nam vững mạnh?
Doanh nghiệp Việt Nam với công nghiệp robot- cơ điện tử .
Mong góp sức thực hiện giấc mơ nông nghiệp Việt Nam.
Trí tuệ Việt và khát khao cống hiến .
Pháp luật về KH&CN trong bối cảnh  cách mạng công nghiệp 4.0.
Những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy khai thác , thương mại háo sáng chế .
Chuyển giá và kiểm sóat chuyển giá tại Việt Nam .

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 8 năm 2018 ( 713)

Diễn đàn khoa học- Công nghệ 
Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh CMCN 4.0.
Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chủ động tiếp cận CMCN 4.0.
Khả năng triển khai công nghệ truyền thông di động thế hệ thứ 5 ở Việt Nam.
Đại học nghiên cứu tại Việt nam : Nỗ lực đúng cách sẽ dẫn đến thành công.
Nâng cao năng lực quản lý KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học .
Tăng cường giá trị thương hiệu của trường đại học.
Xây dựng nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp phục vụ hội nhập .

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 60 - số 7 - tháng 7 năm 2018

Khoa học Y-Dược 
Nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn lao ở bệnh nhân lao phổi mới và lao phổi tái trị được chỉ định điều trị bằng thuốc chống lao hàng một.
Áp dụng phương pháp sinh học phân tử trong phát hiện sớm người mắc bệnh Wilson chưa có triệu chứng lâm sàng và mang gen bệnh.
Khảo sát sự thay đổi tần số huyết áp sau nhĩ áp huyệt Tâm tai trái và phải trên người bình thường khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh .
Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá mức độ đứt gãy ADN tinh trùng .

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 7 năm 2018 (712)

Diễn đàn khoa học - Công nghệ
Bộ KH&CN cam kết hỗ trợ phát triển và ứng dụng Blokchain tại Việt Nam 
Blockchain- xu thế và sự phát triển ở Việt Nam
Công nghệ Blockchain : Mở ra nhiều xu hướng mới cho tương lai 
KH&CN thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghiệp hóa  hành lang đường Hồ Chí Minh vùng Bắc Trung Bộ 
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của Luật CGCN
Đóng góp của tài sản trí tuệ đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quyển A - Tập 60 Số 6 - năm 2018

Diễn đàn Khoa học - Công nghệ 
Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất lúa.
Nghị định 38- Khung pháp lý cho các nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
Cần có một chính sách tổng thể , toàn diện cho phát triển cơ học .
Nhu cầu đổi mới công nghệ trong sản xuất và sau thu hoạch lúa gạo của Việt Nam
Khoa học -Công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Cần nâng - Công nghệ lần dầu tiên áp dụng ở Việt Nam 
VIELINA : "Cú hích " từ dự án do FIRST tài trợ.
...