Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam quyển B tập 60 -số 12/2018( 717)

Diễn đàn khoa học - công nghệ 
1. Techfest 2018: Khởi nghiệp sáng tạo - kết nối toàn cầu.
2. Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.
3. Startup Việt : Khát vọng vươn tới tầm thế giới.
4. Không gian sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học: Mô hình BKHUP.
5. Những vướng mắc trong mối liên kết 4 nhà và giải pháp tháo gỡ.
6. Thúc đẩy truyền thông KH&CN thông qua vai trò của các nhà khoa học.
7. Một số khía cạnh chi phối thái độ làm việc của cán bộ nghiên cứu.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam -B-số 11 tháng 11 năm 2018

Khoa học xã hội và nhân văn
Tác động của cấu trúc vốn nợ tới hiệu quả tài chính: Nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam.
Vận dụng mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững trong đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than  thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Tác động của công bố Thông tin cổ tức, lợi nhuận đến biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ( HOSE).
Những vấn đề khác biệt trong giao kết hợp đồng điện tử.

Tap chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam , số 11 /2018 ( 716), quyển A .

Diễn đàn khoa học - công nghệ 
Năng lực đổi mới của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0
Góp bàn về chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam .
Công nghệ Blockchain và ứng xử của các quốc gia trên thế giới .
Xây dựng đô thị thông minh: Kinh nghiệm của hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KH&CN:  Một số vấn đề cần quan tâm .
Giải pháp gia tăng hoạt động đăng ký sáng chế tại các Viện nghiên cứu, trường đại học .

Khoa học công nghệ Việt Nam số 10 năm 2018 tập 60 quyển B

Khoa học tự nhiên 
Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến cấu trúc CeO2  dạng bông hoa chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt .
Nghiên cứu xác định sự bổ cấp từ nước sông Hồng cho tầng chứa nước Pleistocen khu vực phía nam Hà Nội .
Khảo sát một số đặc tính sinh học của chủng xạ khuẩn biển có khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh.
Thành phần loài và phân bố của động vật không xương sống cỡ lớn ven bờ ở Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. 

Khoa học và công nghệ Việt Nam số 10/2018 (715)

Diễn đàn khoa học- Công nghệ 
Để nắm bắt cách mạng công nghiệp 4.0: Cần một tầm nhìn thời đại 
Rào cản và giải pháp phát triển ngành công nghiệp cơ khí trong bối cảnh CMCN 4.0
Tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam đang chuyển dần từ phụ thuộc vào cường độ vốn sang TFP.
Làm thế nào để cải thiện chỉ số GCI của Việt Nam?
Chuyển giao công nghệ từ FDI : Cần một chiến lược thu hút mới.
Tổn thất kinh tế do hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đối với ngành công nghiệp và một số khuyến nghị cho Việt Nam trong bối cảnh CPTPP.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 60 -số 09/2018 quyển B

Khoa học Y- dược 
Phát hiện đột biến gen BTK trên các bệnh nhân chẩn đoán bệnh không gammaglobulin máu liên kết nhiễm sắc thể giới tính X( XLA) .
Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán vi khuẩn gây nhiễm âm đạo bằng phương pháp Multiplex PCR .
Điều chế hệ vi tự nhũ để cải thiện tính bền schaftosid trong cao kim tiền thảo toàn phần.
Tác dụng chống việm cấp và mạn tính của cao chiết từ phần trên mặt đất cây Mũi mác.
Đa đạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà , TP Đà Nẵng .

Khoa học công nghệ Việt Nam số 9 năm 2018 ( 714) A

Diễn đàn Khoa học- Công nghệ 
Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018.
Làm thế nào để xây dựng mạng lưới Al Việt Nam vững mạnh?
Doanh nghiệp Việt Nam với công nghiệp robot- cơ điện tử .
Mong góp sức thực hiện giấc mơ nông nghiệp Việt Nam.
Trí tuệ Việt và khát khao cống hiến .
Pháp luật về KH&CN trong bối cảnh  cách mạng công nghiệp 4.0.
Những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy khai thác , thương mại háo sáng chế .
Chuyển giá và kiểm sóat chuyển giá tại Việt Nam .

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 8 năm 2018 ( 713)

Diễn đàn khoa học- Công nghệ 
Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh CMCN 4.0.
Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chủ động tiếp cận CMCN 4.0.
Khả năng triển khai công nghệ truyền thông di động thế hệ thứ 5 ở Việt Nam.
Đại học nghiên cứu tại Việt nam : Nỗ lực đúng cách sẽ dẫn đến thành công.
Nâng cao năng lực quản lý KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học .
Tăng cường giá trị thương hiệu của trường đại học.
Xây dựng nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp phục vụ hội nhập .

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 60 - số 7 - tháng 7 năm 2018

Khoa học Y-Dược 
Nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn lao ở bệnh nhân lao phổi mới và lao phổi tái trị được chỉ định điều trị bằng thuốc chống lao hàng một.
Áp dụng phương pháp sinh học phân tử trong phát hiện sớm người mắc bệnh Wilson chưa có triệu chứng lâm sàng và mang gen bệnh.
Khảo sát sự thay đổi tần số huyết áp sau nhĩ áp huyệt Tâm tai trái và phải trên người bình thường khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh .
Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá mức độ đứt gãy ADN tinh trùng .

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 7 năm 2018 (712)

Diễn đàn khoa học - Công nghệ
Bộ KH&CN cam kết hỗ trợ phát triển và ứng dụng Blokchain tại Việt Nam 
Blockchain- xu thế và sự phát triển ở Việt Nam
Công nghệ Blockchain : Mở ra nhiều xu hướng mới cho tương lai 
KH&CN thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghiệp hóa  hành lang đường Hồ Chí Minh vùng Bắc Trung Bộ 
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của Luật CGCN
Đóng góp của tài sản trí tuệ đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp