Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam , tập 62- số 3 bản B tháng3.2020

Khoa học tự nhiên
1/ Phổ 1H NMR của dãy phức chất [PtCl(eugenol-1H)(amin)] (amin: pyridin, 4-Me-pyridin, quinolin, p-cloanilin, p-toluidin) .Tác giả :Trương Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thanh Chi
2/
Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong một số sản phẩm cà phê rang, cà phê hòa tan ở Việt Nam: Hàm lượng và đánh giá rủi ro đến sức khỏe con người .  Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thúy Ngọc, Trương Thị Kim, Nguyễn Văn Thành, Phan Thị Lan Anh, Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt .
3/
Tài liệu mới về địa tầng và địa mạo đảo Lý Sơn. - Hà Quang Hải. Hoàng Thị Phương Chi .
4/
Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho quá trình phân hủy yếm khí sinh biogas từ phụ phẩm lá dứa . - Phan Thị Tuyết Mai.
 Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
5/Phân tích phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo Superpave và một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm.Tác giả :Lưu Ngọc Lâm, Nguyễn Quang Phúc
6/
Nghiên cứu phát triển hệ thống ly hợp lưu chất điện - từ biến dùng điều khiển tốc độ tải được truyền động bằng động cơ điện ; Nguyễn Quốc Hưng, Lê Đại Hiệp, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thời Trung.
7/ Nghiên cứu phương pháp phân tích đồng vị bền trong nước quả táo sử dụng hệ phân tích phổ kế lazer để hỗ trợ xác thực nguồn gốc địa lý của sản phẩm; Hà Lan Anh, Đặng Đức Nhận, Nguyễn Thị Tươi, Mai Đình Kiên, Võ Thị Anh .
8/ Chế tạo và khảo sát độ bền nhiệt của pin mặt trời chất màu nhạy quang;  Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Thị Thùy Hương, Huỳnh Lê Thanh Nguyên, Lê Viết Hải.
9/
Hiệu suất của bảo vệ catot bằng dòng điện ngoài cho công trình kim loại ngầm trong môi trường đất;
Nguyễn Ngọc Phong, Đỗ Chí Linh, Phạm Hồng Hạnh, Phạm Thy San, Ngô Thị Ánh Tuyết.
10/
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn acetic chịu nhiệt từ hạt ca cao lên men; Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Minh Tiến1, Nguyễn Ngọc Thạnh, Toshiharu Yakushi, Kazunobu Matsushita, Ngô Thị Phương Dung, Bùi Hoàng Đăng Long.
11/
Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật tách các hợp chất gây mùi, vị không mong muốn trong nước dừa già để sản xuất nước dừa ở quy mô công nghiệp; Phạm Tuấn Đạt, Nguyễn Phương, Nguyễn Trịnh Hoàng Anh, Mã Thị Bích Thảo, Cù Văn Thành, Nguyễn Trường Thịnh, Lê Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Phương Thảo .

Xem chi tiết http://vjst.vn/vjstb/view-pdf/0/0

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
03
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, Công nghệ, Việt Nam , 62, 3 , B,3,2020

Tài liệu khác

Trang