Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 4 năm 2020 (733) bản A

Diễn đàn Khoa học - Công nghệ
1. Để doanh nghiệp KH&CN đóng góp nhiều hơn vào GDP - TS Đào Quang Thủy.
2.
Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi ở các nước phát triển và gợi ý cho Việt Nam -  Nguyễn Khánh Linh.
3.
Pháp luật về bản sao kỹ thuật số - Võ Trung Hậu.
4. Phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam: Những rào cản và gợi ý chính sách- GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo.
5. Nền tảng số : Tương lai của nền kinh tế.- Thanh Hương.
6. Vô cơ hóa hay hữu cơ hóa nông nghiệp ở Việt Nam? - Nguyễn Văn Bộ.
7.
Biểu đồ Bland-Altman và đôi điều trong công bố quốc tế - GS Nguyễn Văn Tuấn.
8.
Thúc đẩy di động xã hội nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao đảm bảo tuần hoàn chất xám - PGS.TS Đào Thanh Trường.
Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo
9. Xây dựng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực góc phẳng tại Việt Nam - Bùi Quốc Thụ, Tống Công Dũng, Trần Nam Anh, Vũ Khánh Phan.
10 .
Ứng dụng công nghệ hiện đại bảo tồn và phát triển các nguồn gen bản địa quý hiếm - Duy, Phạm Minh Chiến, Phạm Quốc Định, Bùi Hồng Thủy.
11.
Chống sụt trượt bờ dốc bằng công nghệ neo đất vĩnh cửu - Nguyễn Đức Mạnh, Lê Anh Đức, Vũ Văn Đạt .
12. S
ản xuất thành công vắc xin phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới ở quy mô công nghiệp - TS Trần Xuân Hạnh .
13. B
ảo tồn và phát huy đa dạng sinh học các giống lợn bản địa - Ngô Thị Kim Cúc.
14. P
hát triển nguồn tài nguyên cây thuốc và tri thức bản địa khu vực Tây Nguyên - Bùi Văn Thanh, Nguyễn Thế Cường, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Sinh.
15.
Xây dựng mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trên vùng đất phèn mặn - Nguyễn Xuân Niệm, Đỗ Minh Nhựt, Lê Văn Dũng, Phan Văn Tâm.
Khoa học và đời sống
16. Ảnh hưởng của vi nhựa đến quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật - Chu Đức Hà , lê Thị Ngọc Huỳnh.
17.
Nhuyễn xương và đôi điều nên biết - Trần Thụy Phương Huỳnh.
Khoa học và công nghệ nước ngoài
18. Thương mại hoá sản phẩm KH&CN: Bài học kinh nghiệm từ Israel - PGS.TS Đỗ Hương Lan, Lê Thái Hòa.
19.
Kỹ thuật chỉnh sửa RNA đang “cất cánh” - Thu Hương.
20.
Tinh thể thời gian - GS Cao Chi 
Xem chi tiết http://vjst.vn/vjsta/view-pdf/0/0.

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
03
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, Công nghệ, Việt Nam, 4,2020,733, A

Tài liệu khác

Trang