Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 4/2022 (757) Bản A

Diễn đàn khoa học và công nghệ
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Sở hữu trí tuệ góp phần gia tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm
Một số vấn đề về quyền tác giả và giải pháp hoàn thiện
NFT dưới góc nhìn luật bản quyền
Công cụ chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sản phẩm Halal – Tiếp cận từ khía cạnh tiêu chuẩn hóa
Công nghệ kết nối trong sản xuất nông nghiệp thông minh và định hướng cho Việt Nam
Khoa học – Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Thi công gia cố nền bằng công nghệ Jet Grouting đường kính lớn: “vũ khí công nghệ” của FECON
Ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất thực phẩm chức năng từ hạt cà phê xanh
Hệ SCADA kiểm tra xe máy điện xuất xưởng
Sử dụng tro bay nhiệt điện thay thế đất sét sản xuất Clanhke xi măng
Công nghệ bê tông Asphalt tái chế ấm: Giải pháp phát triển bền vững cho xây dựng mặt đường giao thông
Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Khoa học và Công nghệ địa phương
Thái Bình: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hiện đại
Sơn La: KH&CN góp phần phát triển nông nghiệp và nông thôn
Khoa học và Công nghệ nước ngoài
Vật liệu siêu dẫn và hành trình khám phá chưa có hồi kết
Ứng dụng nano ZnO làm phân bón vi lượng
Công nghệ, sản phẩm và đời sống
Phơi nắng giúp bổ sung vitamin D và khuyến nghị áp dụng ở Việt Nam

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 4, 757, 2022 , Bản A

Tài liệu khác

Trang