Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang số 175-Tháng 02/2019

Trong số nầy :
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 01/2019
Hậu giang : Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ XI năm 2018.
Hoạt động KH&CN cấp huyện, thị thành phố
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.
Phụng Hiệp: Triển vọng phát triển những loài thủy sản mới.
Ưu điểm khi chuyển đổi mô hình :nuôi vịt chuyên trứng TC" theo phương an toàn sinh học.
Họp mặt doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân tiêu biểu tỉnh Hậu Giang Xuân Kỷ Hợi năm 2019.
Hướng dẫn xây dựng kê 1hao5ch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020.
Phê duyệt nhiệm vụ Khoa học và công nghệ thực hiện năm 2019: Đề tài " Đầu tư vào Hậu Giang: Hiện trạng và giải pháp đến năm 2025"

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa và Công nghệ Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin ,Khoa học, Công nghệ, Hậu Giang ,175, 02/2019