Bản tin Khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai số 2/2020

Hoạt dộng Khoa học- Công nghệ trong tỉnh
1.Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ .
2. Công tác sở hữu trí tuệ tại Lào cai.
3. Lào Cai:Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
4. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hoạt động dịch vụ- thử nghiệm tại Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai.
5. Lào Cai - Đẩy mạnh phát triển các chuỗi sản phẩm nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP.
6. Thủy sản Lào Cai cần có thêm mô hình áp dụng công nghệ nuôi cá bằng lồng nhựa trong các lòng hồ và thủy vực.
7. Liên kết trồng nghệ: Giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập khu vực nông thôn.
8.Nghiên cứu đổi mới thiết bị lọc ép góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm quặng Apatit.
9. Đề tài " Giải pháp nâng cao chất lượng trong quyết định và giám sát ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai " .
10.Đề tài sưu tầm, nghiên cứu phân loại và đề xuất các giải pháp bảo tồn, truyền dạy đồng dao và trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số Lào Cai cho học sinh tiểu học, mầm non vùng cao trên địa bàn tỉnh.
11. Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai.
12. Kết quả hỗ trợ Chương trình Nông thôn miền núi tại tỉnh Lào Cai.
13. Đoàn viên tiêu biểu chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai trong phòng chống dịch covid-19.
Tin Khoa học công nghệ trong nước và thế giới
14.Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020 được tổ chức trực tuyến.
Nghiên cứu - Trao đổi
15.Quản lý tiêu chuẩn chất lượng- cốt lõi của sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Giới thiệu văn bản mới
Hỏi -Đáp
16.Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, công nghệ, Lào Cai ,2,2020