Khoa học Công nghệ Tiền Giang, 4/2020

Chào mừng ngày khoa học công nghệ 18/5
1.Chặng đường phát triển ngành khoa học – Công nghệ , ý nghĩa Ngày Khoa học- Công nghệ Việt nam 18/5.
Vấn đề hôm nay
2.Những thành tựu và định hướng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thị xã Cai lậy.
Phát  triển nông nghiệp bền vững từ góc độ sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
3.Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả kinh tế vùng trồng rau màu.
Diễn đàn khoa học- Công nghệ
4.Hợp tác sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P
5.Nguyên nhân hình thành, tác hại của xâm nhập mặn đến cây trồng.
Từ nghiên cứu đến sản xuất
6.Tìm hiều một số kỹ thuật nuôi ốc bưu đen (Pila Polita).
Văn bản, chính sách mới về Khoa họcvà công nghệ
7.Kiến tạo khung cho hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam.
8.Thực hiện điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020.
9.Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh  Tiền Giang năm 2020.
10.Đánh giá phẩm chất tinh dịch và hiệu quả phối giống nhân tạo trên gà ác nuôi chuồng lồng
11.Đánh giá, xác định mối nguy của thịt heo từ cơ sở giết mổ đến phân phối và bày bán trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
12.Xác định và đánh giá độ tương đồng về đặc điểm di truyền học phân tử Genotype của CPV-2 gây bênh viêm dường ruột trên chó.
13.Cần có giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ trong giai đoan hiện nay.
Tin hoạt động
14.Giọt nước nghĩa tình trong mùa hạn, mặn.
15. Viện cây ăn quả miền Nam (SOFRI)triển khai hệ thống Bệnh viện Cây ăn quả với nhiều dịch vụ công nghệ cao hỗ trợ nông dân.
Khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo
16.Năm 2020, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
17.Đưa sở hữu trí tuệ thành bệ phóng cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang
Từ khóa: 
Khoa học, Công nghệ, Tiền Giang,4,2020