Thông tin Khoa học Công nghệ - Bà Rịa- Vũng Tàu , số 2/2020

Trao đổi khoa học và công nghệ
1. Một số thông tin về ứng dụng phát triển trí tuệ nhân tạo.
2. Phát huy vai trò của trí thức Khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phục vụ CNH-HĐH ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
3.Tiếp tục làm tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN và đẩy mạnh các hoạt động.
4. Biến đổi khí hậu- tác động tới Việt Nam, những cảnh báo và ứng phó đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
5. Nhà khoa học của nông dân.
6. Quyết tâm triển khai tốt cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trong mùa dịch Covid- 19.
7. Năm 2019 nhiều sản phẩm nông nghiệp được ghi hình quảng bá trong và ngoài tỉnh.
8.Ứng dụng chế phẩm sinh học EMiNa xử lý bùn đáy và nước ô nhiễm ao nuôi thủy sản.
9.Ngô độc thực phẩm do độc tố TETRODOTOXIN trong cá nóc.
10.Tình hình sản xuất, chế biến và cung cấp nông sản trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
11. Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị trường chính trị hiện nay .
Kết quả khoa học công nghệ địa phương
Tin hoạt động Khoa học và công nghệ

ISSN: 
1859-91264
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sờ KH&CN-Liên hiệp các hội KH&KTtỉnh BR-VT
Từ khóa: 
Thông tin, Khoa học,Công nghệ,Bà Rịa, Vũng Tàu,2,2020