Thông tin KH&CN

Bản tin KH&CN Vĩnh Long số 04-2018

I. Những vấn đề chung về quản lý
1. Một số vấn đề khái quát về: “Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
2. Vinh Long thực hiện Đề án “Xây dựng ngành hàng cá tra phát triển  theo hướng giá trị gia tăng bền vững giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”.
3.Phát triển  ngành công nghiệp theo định hướng Đề án tái cơ cấu ngành công thương Vĩnh Long giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế số 09/2018

Hoạt động khoa học & công nghệ địa phương 
Kinh tế - xã hội toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 chuyển biến tích cực.
Thanh niên phải nắm bắt cơ hội để lập thân, lập nghiệp.
Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ có khả năng thương mại hóa cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.
Ứng dụng nghề thủ công Mỹ nghệ truyền thống cho ngành sản xuất giày dép thời trang .
Leafpic-pro phần mềm xác định thiếu thừa đạm trên cây trồng cho smartphone.

Khoa học và công nghệ Bình Định số 9/2018.

Những vần đề chung
Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình hành động của tỉnh Ủy về phát triển KH&CN 
Sáng tạo máy chấm, khứa ông tiêm 5 trong một 
Phù Cát : Hướng đến nông nghiệp sạch 
Tư nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng.
Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN 
Sản xuất thử nghiệm nước giải khát đóng chai từ nấm Linh chi 
BIDIPHAR ứng dụng công nghệ cách ly trong sản xuất thuốc điều trị ung thư 
Dạy và học toán, lý, hóa tại trường THPT qua mô hình đào tạo trực tuyến e-Learning .

Bản tin Khoa học và Ứng dụng số 09/2018

Tin tức và sự kiện 
Ngăn chặn người dùng thay đổi hình nền Desktop trong windows 10.
Sendoid: Chia sẻ file dung lượng lớn an toàn giữa hai máy tính.
Chuyên đề 
7 thực phẩm giúp bạn ngũ ngon .
Nên chọn"đám mây" nào để lưu trữ khi bạn có nhiều hình ảnh 
Tri thức và Ứng dụng 
Viêm tụy cấp và mạn tính
ISO Recorder : dễ dàng  tạo tiệp tin ISO trong Windows 8, Windows 10
Các ứng dụng đọc sách trên thiết bị số .
" Sung hầm thịt nạc " chữa đau khớp .

Thông tin Khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk số 04/2018

Trong số nầy
Cơ chế chính sách 
Thông tư số 04/2018/ TT-BKHCN , ngày 15/5/2018 của Bộ KH&CN Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia . 
Khoa học - Công nghệ -Môi trường 
Hiện trạng và phương thức quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk
Một số yếu tố ảnh hưởng đến đậu quả và năng suất cây bơ
Xây dựng mô hình nuôi lươn đồng ( Monopterus albus ) thương phẩm ở quy mô nông hộ tại huyện M' Drắk

Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu giang số 170- tháng 9/2018

Trong số nầy : 
Tình hỉnh kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 8/2018.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn, đánh giá, nghiệm thu  kết quả  thực hiện nhiêm vụ khoa học công nghệ .
Hoạt động KH&CN cấp huyện, thị, thành phố .
Phụng Hiệp phát triển mô hình nuôi bồ câu. 
Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2017.
Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì  thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ.

Dự án : Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, giáo viên huyện Trà Ôn và công đồng dân cư tại 3 xã thuộc huyện Trà Ôn

Nội dung tài liệu truyền thông bảo tồn đa dạng sinh học nầy bao gồm : 
Tài liệu 1 : Đa dạng sinh học là gì ? tại sao chúng ta cần phải bảo tồn đa dạng sinh học .
I. Khái niệm đa dạng sinh học  

   1.1.  Đa dạng gen 
   1.2.  Đa dạng loài 
   1.3.  Đa dạng hệ sinh thái 
II. Vai trò và ý nghĩa của đa dạng sinh học ( ĐDSH ) 
   
1.1. Giá trị trị trực tiếp 
    1.2. Giá trị gián tiếp 
Tài liệu 2 : Thực trạng  ĐDSH tỉnh Vĩnh Long và huyện Trà Ôn 

Bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ môi trường và các giải pháp giảm thiểu suy giảm đa dạng sinh học dành cho công đồng dân cư

Những thông tin hữu ích từ sổ tay nầy gồm 
Lời nói đầu
Khái niệm về đa đạng sinh học 
Vai trò và ý nghĩa đa dạng sinh học 
Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
Nguy cơ đối với sinh kế người dân Trà Ôn 
Giải pháp giảm thiểu suy giảm đa dạng sinh học.

Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh số 3/ 2018

Nghiên cứu - trao đổi 
Một số kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnhTràVinh giai đoạn 2013-2017.
Công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 
Kết quả thử nghiệm  nuôi tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei) theo hình thức siêu thâm canh tại tỉnh Trà Vinh.
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở tỉnh Trà Vinh.
Ứng dụng mô hình MIKE 11 mô phỏng quá trình xâm nhập mặn tỉnh Trà Vinh  theo các kịch bản biến đổi khí hậu . 

Bản tin Khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế số 8/2018

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Phát huy hiệu quả trong việc triển khai đề án " Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp  đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 " tại tỉnh Thừa Thiên Huế .
Ban hành Quy chế chấm hồ sơ dự thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nhà nước cần tham gia từ giai đoạn đầu .
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần có tư duy toàn cầu .
Hoạt động KH&CN địa phương 
Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá ong bầu.