Thông tin KH&CN

Bản tin Khoa học và công nghệ Vĩnh Long tháng 12/2019

Chuyên đề
Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Lời nói đầu 
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Khoa học công nghệ Tiền Giang 10/2019

Vấn đề hôm nay
Đề xuất giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng , nuôi thủy sản trên nền đất lúa tại các huyện phía tây, tỉnh Tiền Giang.
Đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước biến đổi khí hậu.
Châu Âu đặt ra yêu cầu kiểm dịch thực vật nghiêm ngặt hơn đối với xoài nhập khẩu.
Kết quả bước đầu đề tài " Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông nghiệp trên nền đất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực khó khăn vùng ngọt hóa Gò Công"

Bản tin Khoa học và công Nghệ Vĩnh Long số 04/2019

Những vấn đề chung về quản lý
Định dạng về Hệ sinh thái khởi nghiệp Vĩnh Long
Vĩnh Long tiếp tục hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu.
Hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2019.
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long .
Xúc tiến thương mại - đưa “Nông sản Vĩnh Long” hội nhập.
Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể.

Bản tin Nông nghiệp và Nông thôn Vĩnh Long, tháng 10/2019

Tin tức sự kiện 
Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới
Bộ Nông nghiệp triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 cho các tỉnh phía nam.
Kế hoạch và giải pháp sản xuất lúa và rau màu vụ Đông Xuân 2019-2020 tại tỉnh Vĩnh Long.
Hội thảo đánh giá bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng sau 2020.
Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 19 -AgroViet 2019.
Tam Bình: Tập huấn kỹ thuật nuôi gà theo hướng an toàn sinh học(ATSH) gắn với bao tiêu sản phẩm.

Bản tin Thông tin Khoa học và công nghệ Bình Phước, số 8/2019

Nghiên cứu- Trao đổi 
Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực thúc đẩy kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
Ứng dụng triển khai công nghệ lò đốt chất thải rắn y tế VHI-18B
Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phản ứng điện hóa cao áp sử dụng điện cực.
Khoa học và đời sống
Ứng dụng zalo trong cải cách hành chính.
Trường quân sự tỉnh Bình Phước nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo cho các đối tượng.
Một số đóng góp của đồng bào dân tộc trong kháng chiến. 
Ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển.

Thông tin Khoa học Công nghệ Bắc Ninh số 4/2019

Những vấn đề chung
Thống kê dân số cả nước và 63 tỉnh thành Việt Nam 2019
Những điểm mới về tuyển dụng, nâng ngạch và thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức từ ngày 01/7/2019.
Tin Khoa học và Công nghệ
Vinh danh 74 công trình trong "Sách vàng Sáng tạoViệt Nam " năm 2019.
Bắc Ninh: Cải thiện môi trường kinh doanh - Động lực mới trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.
150 năm ra đời Bảng tuần hoàn Mendeleev

Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghê An số 10/2019

Sự kiện và vấn đề 
Thư chúc mừng của đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UNND Nghệ An với ngành Khoa học và Công nghệ .
Khoa học và Công nghệ - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An .
Khoa học và Công nghệ Nghệ An- 60 năm xây dựng và phát triển.
Đưa khoa học và công nghệ thành trụ cột phát triển Kinh tế - xã hội.
Bàn tròn tháng 10: Khoa học và công nghệ Nghệ An - Hành trình phát triển bền vững.
Khoa học xã hội và đời sống.

Bản tin Khoa học và Ứng dụng tỉnh Đồng Nai số 10/2019

Tin tức sự kiện 
Đính kèm file trong ứng dụng Word 2013.
Rau sam và công dụng hỗ trợ cho sức khỏe
Chuyên đề
Rau đắng biển Nam Bộ và những công dụng cực hay
Ứng dụng Wifi Master Key- Nguy cơ bảo mật tiềm ẩn.
Tri thức và ứng dụng  
Các nhà khoa học tạo ra vật liệu vàng mỏng nhất thế giới
Tìm và chạy Windows Media Player trong windows 10
Cổ trướng ( Ascites)
Khắc phục tốc độ internet chậm trong máy tính Windows 10.

Bản tin Khoa học công nghệ Hậu Giang số 183- tháng 10/2019

Trong số nầy 
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 9 năm 2019
Bộ Chính trị ra Nghị quyết về cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Thông báo: Tiếp nhận đề xuất đề tài?dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025. " Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Quy định về đo lường đối với Phương tiện đo nhóm 2
Điểm sáng từ các mô hình sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm

Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An số 9/2019

Sự kiện và vấn đề
Ngọn nguồn thực tiễn của một lời Bác Hồ dặn trong Di chúc .
Khoa học xã hội nhân văn và Đời sống
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh- 5 năm hành trình di sản .
Gằn kết  di sản dân ca Ví, Giặm với tuor du lịch ven sông Lam.
Đi tìm không gian mới cho Ví, Giặm.
 Khoa học xã hội nhân văn với học đường
Tác động của sự bùng nổ thông tin truyền thông đến nhận thức xã hội của người dân tộc thiểu số ở Miền núi Nghệ An.