Thông tin KH&CN

Bản tin Thăng Long Khoac học và công nghệ số 6/2020

Tiêu điểm
1. Sở Lao động - Thương bình và Xã hội triển khai hoạt động KH&CN bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
2. Tích cực ứng dụng kết quả nghiên cứu Khoa học trong công tác dân vận.
3. Sở KH&CN làm việc với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Cao Đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN.
4. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Khoa học và công nghệ Lâm Đồng số 3-2020( 121)

Vấn đề và sự kiện 
1.Một số định hướng, chính sách  hỗ trợ thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính hướng đến tăng trưởng xanh.
2.Giải pháp định hướng tăng trưởng xanh trong lĩnh vực du lịch.
3. Đánh gia tốc động của biến đổi khí hậu nhiệt độ và lượng mưa của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1990 - 2019.
4. Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
5. Thực trạng và giải  pháp phát triển  làng nghề tại địa phương.
Hoạt động Khoa học và công nghệ 

Bản tin Khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế số 6/2020

Chủ trương chính sách 
1.8 nhiệm vụ , giải pháp xây dưng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
2.Tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về KH&CN .
3. Tỉnh Thừa Thiên Huế: Tăng cường hợp tác với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4. Đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng  Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ .
Hoạt động Khoa học và công nghệ 

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 7/2020 (736) A

Diễn đàn khoa học và công nghệ
1.Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Động lực phát triển tài sản trí tuệ.
2.Việt Nam và một số ưu tiên đột phá trong chiến lược phát triển sau đại dịch Covid-19 . PGS.TS Vũ Minh Khương Đại học Quốc gia Singapore
3.
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: Liên kết và hội tụ nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Vũ Thị Huyền Trang, Từ Minh Hiệu- Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&C​N.

Bản tin Khoa học và công nghệ Bình Định số 1 Tháng 6/2020

Những vấn đề chung
1.Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 học và làm theo Bác ở Bình Định: Nhiều cách làm mới hiệu quả, cần nhân rộng.
2.Một chặng đường hoạt động của Tạp chí KH&CN Bình Định.
3.5 năm hợp tác KH&CN Bình Định-Champasak: Bình Định chuyển giao công nghệ trồng nấm, xử lý môi trường, phần mềm máy tính cho tỉnh bạn.
4.Trồng nấm rơm trong nhà kín.
5.An Lão: Phát triển sản phẩm có thế mạnh của địa phương
Diễn đàn