Bản tin Thăng Long Khoa học và công nghệ Hà Nội số 05/2020

Tiêu điểm
1. Bác Hồ với Khoa học và công nghệ 
2. Tiếp tục khai thác, phát huy có hiệu quả mọi tiềm lực, thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực khoa học và công nghệ .
3. Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý làm việc với Sở KH&CN
4. Sở Khoa học và công nghệ làm việc với một số sở, ngành, địa phương về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Khoa học và công nghệ 
5. Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố " Hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội trong giai đoạn hiện nay."
6. Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố" Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn Thủ đô trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp  pháp, chính đáng cho người lao động".
7. Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố" Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ biofloc nuôi thâm canh cá rô phi thương phẩm trong ao trên địa bàn Hà Nội ".
8. Đề tài : Nghiên cứu bào chế  viên nang cứng có tác dụng giải lo âu từ cây lạc tiên và cây rau má.
9.Đề tài : Nghiên cứu thành phần loài, phân bố, tập tính, tính nhạy cảm với hoá chất và phát hiện dấu ấn vi rus viêm não Nhật Bản trên muỗi Culex SP, tại Hà Nội .
10.Đề tài : Nghiên cứu triển khai đào tạo ngành Toán ứng dụng tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống ngành đào tạo tại nhà trường.
11. Đề tài : Nghiên cứu  xây dựng quy trình bào chế tác dụng dược lý của bài thuốc hỗ trợ điều trị eczema.
Diễn đàn
12. Quy định mới về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư
Sự kiện bình luận
13.Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 kháo XI về phát triển khoa học và công nghệ.
Tin tức  

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội
Từ khóa: 
Bản tin, Thăng Long, Khoa học, công nghệ, Hà Nội , 05,2020