Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 1/2020

Nghiên cứu trao đổi
1.Kết quả thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020.
2.Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào giải thưởng chất lượng quốc gia ở Thanh Hóa.
3.Một số kinh nghiệm rút ra từ việc phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa .
4. Xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Thanh Hóa.
5. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS và THPT .
6. Tầm quan trọng của truyền thông khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.
Kết quả hoạt  động KH&CN
7.Tác dụng dược học của cao khô Lan Kim Tuyến trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cho người.
8. Kết quả nghiên cứu khoa học đề tài " Nghiên cứu giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị đình làng ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay "
9.Xây dựng bộ công cụ phần mềm phát triển công nghệ nhà thông minh.
10. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thay máu cho trẻ vàng da sơ sinh bằng phương pháp tự động tại bệnh viện nhi Thanh Hóa.
11.Đánh giá bước đầu kết quả một số mô hình lúa gạo hữu cơ tại Thanh Hóa .
12.Kết quả hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018- 2019  trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
13. Kết quả thực hiện chỉ thị 50/CT-TW vể đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại Thanh Hóa.

ISSN: 
1859-1965
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa
Từ khóa: 
Khoa học, công nghệ,Thanh Hóa,1,2020