Bản tin Khoa học công nghệ Hậu Giang số 190 tháng 5/2020

Nội dung gồm
1.Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang tháng 4/2020
2. Thông báo:Tuyển chọn công trình, giải pháp sáng tạo đăng Sách vàng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2020.
3. Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020.
4. Phụng Hiệp: Thu nhập cao với mô hình trồng bí hồ lô trên đất mía.
5. Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025.
6. Hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp huyện, thị, thành phố.
7. Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài " Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và canh tác lúa- màu trong điều kiện hạn và mặn ở tỉnh Hậu Giang. 
8. Kết quả sau 3 năm thức hiện dự án " Xây dựng mô hình tròng cam mật không hạt theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
9. Ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng nông sản.

ISSN: 
1859-0330
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, công nghệ, Hậu Giang,190,5,2020