Bản tin KH&CN Vĩnh Long số 04-2018

I. Những vấn đề chung về quản lý
1. Một số vấn đề khái quát về: “Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
2. Vinh Long thực hiện Đề án “Xây dựng ngành hàng cá tra phát triển  theo hướng giá trị gia tăng bền vững giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”.
3.Phát triển  ngành công nghiệp theo định hướng Đề án tái cơ cấu ngành công thương Vĩnh Long giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
4.Phát triển chỉ dẫn địa lý cho bưởi Năm Roi Bình Minh và định hướng cho những sản phẩm tiếp theo.
II. Nghiên cứu - Trao đổi 
5.Mô hình sản xuất lúa hữu cơ - Hợp tác xã Tân Tiến, Ấp 9, xã Mỹ Lộc.
6. Vai trò của khoa học và công nghệ, một số kết quả bước đầu trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp .
7.Kinh nghiệm quốc tế về giải pháp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
8. Nâng nhu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng .
9. Tóm tắt Đề tài: “Giải pháp đa dạng hóa sinh kế nhằm tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất Gạch, Gốm trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long".
10. Tóm tắt đề tài : " Đánh giá khả năng chống chịu hạn và mặn của giống lúa Long Hồ ( LH )"
III. Thành tựu Khoa học công nghệ 
11.Kết quả ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Ôn, giai đoạn 2016 - 2018.
12. Phương pháp cải tiến cho nghề nuôi cá chạch Lấu.
IV. Văn hóa - Xã hội 
13. Giảng viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trong đào tạo nguồn nhân lực 4.0.
14. Vĩnh Long: 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
15. Phụ nữ Vĩnh Long với những giải pháp phát triển kinh tế tập thể.

Bản tin toàn văn

ISSN: 
1859-2090
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học Công nghệ Vĩnh Long
Từ khóa: 
bản tin, KHCN, Vĩnh Long , 04-2018