Khoa học công nghệ Tiền Giang 10/2019

Vấn đề hôm nay
Đề xuất giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng , nuôi thủy sản trên nền đất lúa tại các huyện phía tây, tỉnh Tiền Giang.
Đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước biến đổi khí hậu.
Châu Âu đặt ra yêu cầu kiểm dịch thực vật nghiêm ngặt hơn đối với xoài nhập khẩu.
Kết quả bước đầu đề tài " Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông nghiệp trên nền đất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực khó khăn vùng ngọt hóa Gò Công"
Diễn đàn Khoa học - Công nghệ
Khai thác tiềm năng chợ truyền thống của Tiền Giang phục vụ phát triển du lịch trong thời kỳ hội nhập.
Mô hình thực hành đo lường điện
Thiết bị điều khiển và giám sát tốc độ động cơ.
Từ nghiên cứu đến sản xuất
Thanh niên nông thôn dựng nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Văn bản chính sách mới về KH&CN
Máy móc thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu .
Danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ triển khai năm 2019- 2020.
Đề án 100 về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.
Tin hoạt động ngành
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp nâng tầm doanh nghiệp
Kết quả thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng, năng lượng nguyên tử và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường năm 2019.
Công nghệ mới- sản phẩm mới

Mô hình trồng chanh ( Limca) kết hợp bón phân chuồng đã qua ủ  hoai mang lại hiệu quả kinh tế cao.
"Đồng hồ trái đất" Ý tưởng sáng tạo có tính ứng dụng cao.
Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn sinh học.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
Từ khóa: 
Khoa học, công nghệ, Tiền Giang ,10/2019.